Hälsosamma placeringar

Fond i fokus

Ett av FNs mål för en global hållbar utveckling handlar om förbättrad hälsa och välmående. En åldrande befolkning ökar trycket på hälsovårdsreformer världen över, samtidigt som medicinska framsteg och digitalisering håller på att stöpa om den globala hälsovårdssektorn. Astrid Samuelsson som förvaltar Handelsbankens fond Hälsovård Tema (Criteria) berättar om trenderna inom hälsovård.

Går det att investera i att göra människor friskare? Det finns många drivkrafter som gör att vi gärna placerar i hälsovårdssektorn.

 

 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att bidra till samhällets utveckling. Därför har FN som mål nummer tre i Agenda 2030 att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och att verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

"Medicinska framsteg och innovation kommer att vara viktigast för att skapa tillväxt."

Behoven inom hälsovård ser olika ut i fattiga och rika länder, och olika drivkrafter leder utvecklingen. Höginkomstländer brottas med livsstilsrelaterade sjukdomar som cancer och diabetes, medan  utvecklingsländerna fortfarande kämpar med smittsamma infektionssjukdomar, mödra- och barnadödlighet.

Medicinska framsteg och innovation kommer att vara allra viktigast när det gäller att skapa tillväxt framöver. I rika länder är den största utmaningen en åldrande befolkning. Men trots att vi lever längre lever vi inte så hälsosamt.

Livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes ökar över hela världen. Intresset från läkemedelsbolagen är stort och utvecklingen av diabetesläkemedel går framåt. Andra områden där nya läkemedel lanseras är till exempel migrän. Bolag som arbetar med att utveckla bromsmediciner för Alzheimers har också en stor potentiell marknad.

"En spännande trend är att utnyttja kroppens eget immunsystem för att bekämpa cancer."

Cancerbehandling och behandling av andra genetiska sjukdomar är områden som kan stå inför en  innovationsboom när kombinationen av ny kunskap och ny teknik gör att nya läkemedel kan utvecklas.

En spännande trend är att utnyttja kroppens eget immunsystem för att bekämpa cancer. Så kallad genterapi, som syftar till att reparera skador i generna, är på frammarsch för att behandla patienter med genetiska sjukdomar. I USA har nu det första genterapiläkemedlet godkänts. Många mindre bolag utmanar jättarna, inte minst i USA. Men även i Sverige finns många små innovativa hälsovårdsbolag, inom områden som till exempel cancer och sällsynta sjukdomar.

Det gäller också att tänka förebyggande. Det kommer effektivare tekniker för att analysera arvsmassan samt bearbeta och analysera stora datamängder. I framtiden hoppas man kunna identifiera de som är i riskzonen för olika sjukdomar. När vi lär oss mer om generna kan patienterna också få individuellt anpassade läkemedel.

Även inom medicinteknik är innovation en viktig drivkraft. När nya produkter utvecklas som kan ersätta gammal teknik växer efterfrågan snabbt. Digitalisering är ytterligare ett område som får större betydelse i sjukvården. En åldrande befolkning sätter stor press på hälso- och sjukvårdsbudgetarna. Det finns ett behov av att tänka nytt och digitalisering kan ge stor effekt. Ett steg i den riktningen är läkarbesök via video, vilket i USA inte enbart erbjuds vid enklare åkommor.

I mindre utvecklade länder handlar hälso- och sjukvård om mycket mer än läkemedel och medicinteknik. I Afrika, söder om Sahara, råder stor brist på sjukhusplatser och i vissa länder finns så lite som en (1) sjukhusplats per 10 000 personer. Det kan jämföras med till exempel

Japan, där motsvarande siffra är 140 platser per 10 000 invånare. Så fler sjukhus och vårdplatser behövs, men även satsningar på infrastruktur eftersom avstånden är stora. Det saknas en hel del finansiering för infrastruktursatsningar som vägar, och det är här politikerna blir viktiga.

Liknande behov finns i många delar av Asien, och även i Kina – ett land som ligger långt fram på många andra områden. Den traditionella kinesiska medicinen har fortfarande en stark ställning men nu visar den kinesiska staten en ambition att ligga i framkant och bli framgångsrika även inom modern hälsovård.

Ett första steg är att kinesiska myndigheter nu ökar anslagen till medicinsk forskning och skapar en enklare och snabbare process för att få läkemedel och medicintekniska produkter godkända för den kinesiska marknaden. Det dyker upp allt fler innovativa bolag i Kina, ofta med koppling till USA, eftersom många kineser studerat där.

Utbyggnaden av den allmänna sjukförsäkringen i Kina ökar dessutom efterfrågan på mer avancerade läkemedel och medicintekniska produkter, som hjärtklaffar och pacemakers. Det är i dagsläget inte så lätt att hitta placeringar på området men vi räknar med att fler innovativa kinesiska bolag börsnoteras så småningom.

Generellt kännetecknas den globala hälsovårdssektorn av hög lönsamhet och stabil tillväxt. Många drivkrafter och stora strukturella förändringar som en åldrande befolkning och medicinska framsteg, hälsovårdsreformer och digitalisering gör att vi räknar med en hög tillväxt under lång tid. Aktier inom hälsovårdssektorn har ofta goda defensiva kvaliteter och många företag har låg skuldsättning.

Placerarnas intresse för läkemedelsbolag på börsen har varit ljummet under lång tid, bland annat till följd av prispress på läkemedel. Stabila bolagsrapporter och lyckosamma lanseringar av nya läkemedel har bidragit till att trenden vänt under året. Aktier i bolag inom bland annat bioteknik, medicinteknik, läkemedel och amerikanska sjukförsäkringsbolag har utvecklats väl på de globala börserna i år.

 

Artikeln publicerades ursprungligen i Fokus Placeringar nr 8 2018. Läs fler artiklar här

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond på handelsbanken.se/fonder. 

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet