Digitala betalningar vanligare när Indien reformeras

Fond i fokus

Tillväxtländernas börser präglas ofta av stora kursrörelser både upp och ner. Kina med sina IT-relaterade bolag och oljeberoende ekonomier som Brasilien och Ryssland hamnar ofta i fokus. Men marknader som den indiska börsen är nog så intressanta på lite längre sikt. I en kommentar berättar fondförvaltare Lisa Synning om några reflektioner från sin investerarresa dit i början av sommaren.

Under min senaste resa till Indien fick jag möjlighet att åka ut till Alwar, en stad med ca 300 000 invånare i Rajasthan, som ligger 16 mil sydväst om Delhi. Även om avståndet är kort så tar resan ca 3 timmar på ömsom bra och ömsom mycket skumpiga vägar.

På väg till Alwar såg vi tydliga effekter av hur den indiska ekonomin formaliseras och går från en kontantekonomi till att i högre utsträckning också involvera digitala betalningar. Ett exempel på det är att det i betalstationerna för vägavgiften nu fanns möjlighet att betala via två olika appar, PayTM och Mobikwik. Vid vägtullarna passar regeringen också på att informera om de reformer som genomförs för att förbättra befolkningens vardag. En stor mängd fakta om Indiens vägnät radas upp, bland annat att man efter regeringsskiftet nu färdigställer cirka 20 kilometer ny väg varje dag.

Att nå ut med ett positivt budskap om reformerna är viktigt i denna del av landet, som drabbats hårt, av såväl ogiltigförklarandet av 80 procent av utestående kontanter som av gruvreformen. Så det är naturligt att regeringen och president Modi inte är populära här. Vid ett möte med den lokala traktorhandlaren blev det också tydligt att det kommer ta lång tid för konsumtionen i de mindre städerna att komma tillbaka till tidigare nivåer.

I de större städerna, som inte påverkats så negativt av kontantbristen, är den ekonomiska utvecklingen god och konsumtionen i stort sett återställd. Många i städerna ser positivt på den reformagenda som president Modi genomför. De hoppas att den ska göra Indien till ett mer effektivt och transparent land som långsiktigt kommer ha ännu bättre tillväxtförutsättningar.

Under färden till Alwar navigerade vi dessutom helt och hållet med hjälp av Google Maps som fungerade med bara några små avbrott. Under resan träffade jag bland andra Bharti Infratel, ett av bolagen vi har i portföljen. De hyr ut mobiltorn till mobiloperatörer och bekräftade att det nu görs massiva investeringar i 4G kapacitet eftersom efterfrågan på mobildata är stor i Indien. I och med sin marknadsledande ställning kan Bharti Infratel fortsätta dra nytta av denna investeringsvåg, något som vi bedömer kommer ge såväl bra tillväxt som förbättrade marginaler framöver. I tillväxtländerna är ofta just digitalisering en av de starkaste drivkrafterna och ett genomgående tema som ges stort utrymme när vi investerar.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och kursutveckling finns på handelsbanken.se/fonder

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet