Intervjuer: Fondförvaltaren om marknaderna 2019

Fond i fokus

I en serie intervjuer på EFN ger Staffan Lindfeldt fondförvaltningens syn på världens större ekonomier och aktiemarknader inför 2019. Staffan Lindfeldt är chef för globala och tematiska aktiefonder på Handelsbanken Fonder.

Nordamerika

De senaste åren har den ekonomiska tillväxten i USA varit stark. Den amerikanska ekonomin har varit världens draglok och fick förra året extra hjälp av skattelättnader. Det finns dock en risk att den starka ekonomin får räntorna att stiga till en nivå som lockar kapital från mer riskfyllda tillgångar.

Europa

Trots en relativt stark tillväxt i Europa har politiska orosmoln runt bland annat brexit och Italien fått de europeiska börserna att utvecklas svagt. Men det finns också ljusglimtar i ekonomin som den starka arbetsmarknaden och bytesbalansöverskottet. Detta skulle kunna ge lite mer drag i ekonomin och vara bra för europeiska aktier som på sina håll börjar bli väldigt lågt värderade.

Japan

Trots stimulanser från centralbanken och via statsbudgeten är tillväxten sällan hög i den Japanska ekonomin. Förklaringen till detta finns till stor del i landets demografiska profil, med en stor och växande andel äldre i befolkningen. Hur skall en investerare tänka när ekonomin står inför denna utmaning?

Kina och tillväxtmarknader

Aktier på tillväxtmarknaderna har haft ett tufft år 2018, tyngt bland annat av utvecklingen i Kina. Det som satt tonen där har dels varit oron för ett handelskrig, men kanske främst reformerna inom finanssektorn. De kinesiska myndigheterna försöker att minska skuggbankernas betydelse vilket lett till att många företag fått tuffare kreditförhållanden. Detta har bidragit till att bromsa in tillväxten till den grad att man nu talar om mer ekonomiska stimulanser.  

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond eller annat finansiellt instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du under respektive fond i fondkurslistan på handelsbanken.se/fonder.

 

Kommentarer (1)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet