Intressanta amerikanska bolag

Fond i fokus

Handelsbanken Fonders amerikaförvaltare Joakim By har under tio dagar rest från Kanada i norr till Mexiko i söder, via Texas i USA. Under resan hann han med att träffa 40 bolag. Här berättar han om några av dem.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet