Japan: Smarta fabriker ger högre bolagsvinster

Fond i fokus

De senaste två månaderna har både fonden Japan Tema och den japanska aktiemarknaden utvecklats starkt. Det finns flera goda skäl till det, både på det politiska och på det ekonomiska planet. I Fokus Placeringar berättar förvaltaren Linn Hansson på Handelsbanken Fonder om den japanska börsen och om fonden.

Läget i den japanska politiken är stabilt och i nyvalet den 22 oktober fick premiärminister Shinzo Abes regeringskoalition mer än två tredjedelar av platserna i underhuset. Därmed kan han fortsätta det omfattande reformarbete som satts igång för att få fart på Japans ekonomi.

Men det finns fler skäl till att utländska investerare fått upp ögonen för japanska aktier. Vinsterna ökar, tack vare bland annat större kostnadsfokus i bolagen och skattelättnader, vilket höjt företagens marginaler. Till det kommer andra aktieägarvänliga åtgärder, som höjda utdelningar och återköp av aktier. Ett ökat fokus på aktieägarvärden har nu också börjat få effekt på företagens avkastning på eget kapital, som sakta men säkert börjar stiga från låga nivåer.

Rapportperioden i Japan är i full gång. Bolag med verksamhet inom fabriksautomatisering har utvecklats särskilt väl på börsen hittills i år och två av de trender där vi ser störst tillväxtpotential för företagen framöver är just inom automatisering och digitalisering. Kina, en av Japans viktigaste exportmarknader, har satt upp som mål att graden av robotisering inom industrin ska tredubblas till år 2020. Det är en tydlig drivkraft för japanska bolagsvinster.

Inom automatiseringstemat finns det enskilda bolag som växt snabbt, trots att den japanska ekonomin som helhet haft det trögt. Ett sådant bolag som vi investerat i är Keyence, som levererar sensorer och mätinstrument och har haft en vinsttillväxt på över 12 procent per år de senaste 20 åren. Andra investeringar i fonden som gynnas av ökad fabriksautomatisering är teknikkonsulten TechnoPro, automatiseringsföretaget Fanuc med lösningar inom maskin- och fabriksteknik och DMG Mori, som bland annat tillverkar maskintillbehör. Alla dessa bolag har också utvecklats väl på börsen i år.

Premiärminister Abe har kallat den kvinnliga delen av Japans befolkning för ”Japans mest outnyttjade resurs”. Inte sedan 1970-talet har efterfrågan på arbetskraft varit så hög som nu och det finns omkring 1,5 jobb för varje jobbsökande. Detta borde stödja regeringens tillväxtstrategi med fler kvinnor i näringslivet, Womenomics.

Det gynnar exempelvis bolag som ger kvinnor en ökad flexibilitet i arbetslivet. Vi har bland annat investerat i bemanningsbolag som erbjuder kvinnor att arbeta deltid, något som inte är vanligt som fast anställd i Japan. En av de aktier som utvecklats bäst i fonden under året har varit bemanningsbolaget Persol (tidigare Temp Holdings). Efter att aktiekursen stått och stampat under förra hösten har den gått upp rejält i år.

Fonden Japan Tema är en koncentrerad fond med endast cirka 50 bolag, vilket gör att fonden periodvis kan avvika från börsutvecklingen i stort. Dessutom måste bolagen i en Critera-fond uppfylla särskillda hållbarhetskriterier. Den japanska ekonomin gynnas även ökad global tillväxt och ökad automatisering inom industrin i länder som Kina. Men i fonden finns det även investeringar i inhemskt drivna teman som fler kvinnor i yrkeslivet och en åldrande befolkning. Vår bedömning är att de japanska företagens vinster kommer att gå upp i större utsträckning än marknaden förväntar sig, vilket borde motivera nya kapitalflöden till den japanska börsen framöver. 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder


Läs fler artiklar i Fokus Placeringar nr 9

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet