Lösningar för ett hållbart klimat

Fond i fokus

Handelsbankens fond Hållbar Energi (Criteria) investerar i företag som skapar lösningar på klimatproblemet. För drygt ett år sedan blev fonden som en av de första i Sverige Svanenmärkt. Det innebär bland annat högre krav på redovisning av hållbarhetsarbetet i fonden. Fondens förvaltare Patric Lindqvist berättar mer i senaste numret av Fokus Placeringar.

Tre frågor till fondförvaltare Patric Lindqvist › 

 

Hållbarhetsrapport Svanen  

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond på handelsbanken.se/fonder. 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet