Norden Selektiv - Nya drivkafter ger bra balans

Fond i fokus

Med en övertygelse om att kvalitetsbolag levererar bäst avkastning över tid investerar fonden Norden Selektiv i ett fåtal väl valda bolag på de nordiska börserna. Varför kan då avkastningen ibland avvika en hel del från aktiemarknaden i stort, både positivt och negativt? Portförvaltare Marcus Rylander på Handelsbanken Fonder berättar om fondens placeringsstrategi.

Norden Selektiv har gett en avkastning på nästan 12 procent per år (efter avgifter) de senaste tio åren. Fonden placerar i ett begränsat antal stabila bolag med goda uthålliga vinstutsikter, som växer snabbare än marknaden och dessutom har en rimlig aktievärdering. Det ger bra möjligheter att skapa överavkastning.

Våra så kallade kvalitetsbolag kan på kort sikt gynnas eller missgynnas relativt övriga aktier, beroende på andra investerares preferenser för stunden. Men vi fortsätter att arbeta på samma disciplinerade sätt med en genomarbetad investeringsprocess.

Sett i backspegeln var till exempel 2015 ett bra år när våra bolagsval och marknaden gick i samklang. Då prioriterade investerare kvalitet och tillväxt i små och medelstora företag. Norden Selektiv steg med drygt 27 procent under året, som var händelserikt med stora rörelser på finansmarknaderna globalt. Sedan svängde pendeln tillbaka 2016 när investerare sökte sig till aktier i banker, råvaru- och värdebolag. Samtidigt undvek fonden bolag inom dessa områden, eftersom vi ansåg att andra bolag långsiktigt kunde ge bättre avkastning.

När vi gick in i 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s president. Den globala ekonomin fick en ny skjuts och börsrallyt förstärktes. Kvalitetsbolag kom till slut åter i ropet och har utvecklats särskilt väl sedan sommaren 2017.

De senaste åren har vi lagt vikt vid att identifiera nya drivkrafter för att få en bra balans i portföljen och därmed hantera svängningarna på marknaden. Aktier i konsumentbolag där vi inte ser att affärsmodellerna står sig i konkurrensen och bolagen har svårt att anpassa sig har sålts.

Två exempel på avyttringar från förra året är Mekonomen och H&M. Mekonomen drogs med effektiviseringsproblem samtidigt som konkurrensen hårdnade och förändrades. H&M har länge påverkats av ändrat konsumentbeteende men utmaningarna accelererade under 2017.

Företagen vi investerar i kan mycket väl ha det tufft periodvis, och då bli en extra god investering eftersom aktien prissätts fördelaktigt, så länge problemen är tillfälliga. Några nya investeringar under 2017 där vi investerat i redan välskötta bolag med förbättringspotential är: Thule, som tillverkar produkter för en aktiv fritid och har lanserat en rad nya produkter. Isoleringsföretaget Rockwool, som gynnas av den förbättrade byggkonjunkturen i Europa, samt laxodlaren Bakkafrost.

Norden Selektiv har stigit med 16 procent hittills i år. Vi har nyinvesterat i Coloplast, ett välskött och lönsamt medicinteknikbolag med marknadsledande position i Europa och god tillväxt i andra regioner. Under rapportsäsongen i juli har vi passat på att öka innehavet i Huhtamäki, vars aktiekurs föll efter rapporten. Trots att bolaget visar svagheter i rapporten ser vi dessa som tillfälliga och att bolaget har goda möjligheter till lönsam tillväxt nästa år.

Nyckeln till en jämn, god avkastning är en disciplinerad investeringsprocess, både för att hitta kvalitetsbolag och för att undvika dåliga aktieval. Ett nytt bolag ska ha en hållbar lönsamhet och goda tillväxtutsikter, men det är också viktigt med en affärsmodell där tillväxten drivs av andra faktorer än för de bolag vi redan äger.

 

Artikeln publicerades ursprungligen i Fokus Placeringar nr 6 2018. Lär fler artiklar här

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond på handelsbanken.se/fonder.

 

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet