Reformer ska få fart på Japan

Fond i fokus

När vår fondförvaltare Linn Hansson nyligen var på besök i Japan kunde hon konstatera att det går framåt, om än lite trögt, med de strukturella reformer som premiärminister Abe lanserade för några år sedan när han kom till makten. Hittills har det talas mycket om reformer men inte så mycket har hänt, säger hon. Men trycket på en föränding ökar.

Sedan Shinzo Abe valdes 2012 har landet genomfört massiva penningpolitiska stimulanser och en flexibel expansiv finanspolitik för att få fart på ekonomin. 

- Trycket är nu stort på att landet flyttar fokus till att driva igenom reformer. I stort sett alla vi träffade i Japan, bland andra den internationella valutafonden IMF, regering och bolagsledare, nämnde just detta, fortsätter hon.

Japan har redan gjort mycket för att se över bolagsstyrningen. Statistik visar att sedan den nya bolagskoden trädde i kraft i juni 2014 har aktieåterköp och utdelningar ökat markant. Oberoende styrelserepresentation, som tidigare var nästintill obefintlig, har också ökat bland bolagen.
- Många bolag pratar också om att de ska minska korsägandet, som finns som ett slags nätverk i hela Japan, berättar Linn Hansson. Noterade bolag ägde nästan en femtedel (18%) av börsen 2015.

En annan viktig fråga är arbetsmarknaden. En problematisk strukturell förändring för Japan är den åldrande befolkningen i Japan. Japan har i princip ingen invandring alls och barnafödandet är inte tillräckligt högt för att kompensera när befolkningen åldras. Det betyder att i takt med att befolkningen åldras minskar den. De mest negativa prognoserna* visar att befolkningen kommer mer än halveras fram till år 2100.  

Den japanska arbetsmarknaden är stark, det finns fler lediga jobb än jobbsökande. 
- Japan behöver göra sig mindre beroende av arbetskraft, och gå mot ett ännu mer automatiserat samhälle, säger Linn Hansson. Det är också viktigt att få in fler kvinnor i arbetslivet samt att fler seniorer väljer att jobba längre. 

En viktig del i att få fart på ekonomin är alltså kvinnorna. För att underlätta för att fler kvinnor ska kunna komma tillbaka till arbetslivet krävs en större flexibilitet på arbetsmarknaden.
- Det har vi tagit fasta på i vår Japanfond där vi bland annat investerat i bemanningsbolag som kan erbjuda sina anställda att arbeta deltid, vilket sällan är möjligt som fast anställd i Japan. En del företag i denna bransch har även startat barnomsorg för sina anställdas barn, då långa köer är en av anledningarna till att kvinnor inte kommer tillbaka till arbetslivet efter föräldraledigheten. 

Arbetsmarknaden håller på att omvandlas på flera sätt och det ställer nya krav på företagen och arbetsmarknaden. De livslånga anställningar som varit vanliga och synonymt med Japan blir mindre attraktiva.
- Unga människor vill inte jobba på samma företag hela livet, menar Linn Hansson. Vi träffade många kreativa, dynamiska, innovativa bolag, där tänket var helt annorlunda. En bransch som är i ständig förändring och känd för att vara innovativ är spelbranschen. Japanerna har alltid legat långt fram i utvecklingen av spel och elektronisk underhållning. Många av de stora tidiga spelen, som Pac Man och Space Invaders kommer från Japan. Succén med Pokémon Go kan nu göra att blickarna åter riktas mot Japan, avslutar hon. 


Abenomics är det reformpaket som president Shinzo Abe lanserade 2012 för att bryta den 20-åriga deflationsspiral som Japan har befunnit sig i. Det består av tre delar; ett massivt penningpolitiskt program (QE), en expansiv och flexibel finanspolitik och strukturella reformer.  

*Källa National Institute of Population and Social Security Research Japan.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder.

Kommentarer (1)

Stängt för kommentarer för tillfället.

  • Det blir intressant att se om dessa spel, t.ex. Pokemon Go kommer att omfattas av nya lagar som avser spel för riktiga pengar. Som ni säkert vet är flera länder på väg att reglera spel och det kan komma att påverka även gratisspel, där det går att tjäna poäng som kan ha ett visst värde. Vi på http://www.svensklicens.se skriver just om kommande reglering och vill gärna ha en kommentar från er angående denna problematik. MVH Lena

Läs fler inlägg på Börsflödet