Så blir investeringar i litium mer hållbara

Fond i fokus

Utsläppsskandaler och tuffare begränsningar för koldioxidutsläpp bidrar till att omställningen till elbilar går allt snabbare. Därför investerar Handelsbankens fond Hållbar Energi bland annat i bolag som utvinner litium, en viktig insatsvara i elbilar. Fondförvaltaren Patric Lindqvist reste till Latinamerika för att ta pulsen på bolagens verksamheter, och de miljöutmaningar de står inför.

Det finns gott om litium i jordskorpan men det är svårt att utvinna den i tillräckligt stora mängder, vilket pressat upp priset i år. Litium kostar nu runt 13 000 dollar per ton, jämfört med 5 000–6 000 dollar per ton före den senaste boomen. Och efterfrågan på litium väntas trefaldigas fram till år 2025. Det gör också att vi tror att prisuppgången kommer att fortsätta. Vi räknar med att de litiumproducenter vi investerat i – som australiensiska Orocobre och amerikanska Albermarle – kommer att tillhöra vinnarna.

Litiumutvinning i Latinamerikas saltsjöar

Litium är alltså en viktig insatsvara vid tillverkning av elbilar. Och även om elbilar betraktas som miljövänliga finns det miljömässiga utmaningar vid till exempel litiumutvinning. För oss som investerare blir det därför extra viktigt hur bolagen ställer sig i hållbarhetsfrågan och vad de gör rent konkret för att minska sin miljöpåverkan. Det var en viktig punkt på agendan när vi nyligen besökt bolagens verksamheter i Argentina och Chile, där litium utvinns ur saltsjöar.

Både i Chile och Argentina är relationerna mellan lokalbefolkningen och företagsstyrningen  viktiga. Däremot skiljer sig frågeställningarna en del. I Chile finns det stora bestånd av flamingos som lever i saltsjöarna. Och det gäller att bedriva verksamheten så att den biologiska mångfalden finns kvar. Denna problematik finns inte i Argentina.

På vår resa träffade vi bolagen och fick se hur de arbetar, men vi mötte även lokala miljöexperter, externa experter inom industrin men också representanter för de lokala kommunerna. Åter i Santiago adderade vi även en dialog med ägarsidan och de myndigheter som svarar för regleringen av industrin (Corfo). På så sätt kan vi bredda vår bild över utmaningar och möjliga lösningar, och därigenom föra en konstruktiv dialog med bolagsledningarna om hållbarhetsfrågor.

Patric Lindqvist i samspråk med lokal miljöexpert

Det amerikanska bolaget Albemarle gör ett bra jobb när det gäller att hantera lokala relationer med kommunen och en del av försäljningsintäkterna går till kommunen. Men det innebär inte att det inte kan bli ännu bättre. Samma vecka som vi reste i Latinamerika hade vi även ett möte i USA med bolaget där vi tog våra initiala tankar och förbättringsförslag, en dialog som kommer fortsätta framöver.

Orocobre är noterat i Australien men har all verksamhet i Argentina. De startade tidigt att samarbeta med kommunerna och engagerar sig till exempel i hur skolor och utbildning kan förbättras för att långsiktigt hjälpa de byar som finns i anslutning till fyndigheterna. Vattenbrist är en betydande risk i de ökenliknande miljöerna kring saltsjöarna och även här ligger Orocobre i framkant med en förbrukning som ligger 30-50 procent lägre än motsvarande verksamheter i det närliggande Atacama. Eftersom saltsjön där man bedriver verksamheten saknar ytvatten finns inte heller problematiken med Flamingos.

Vi är noga med att göra vår egen analys av bolagens hållbarhetsarbete på plats. Eftersom hållbarhet är en tätt integrerad del i vårt investeringsarbete är vi noga med uppföljningen och har en löpande dialog med bolagen.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och kursutveckling finns på handelsbanken.se/fonder

Kommentarer (2)

  • Bra initiativ av HB att genomföra en resa till platsen och studera hållbarhetsfrågorna. Denna info fick mig att bestämma mig för en placering bums, mer sådant! Att sedan dieselskandalen satt ytterligare press på elbilstillverkningen gör ju inte placeringen mindre intressant.

  • Obs, länken till handelsbanken.se/fonder saknar ett kolon efter https.

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet