Så styrs amerikanska börsen

Fond i fokus

Den senaste tiden har det gått väldigt bra för USA:s ekonomiska tillväxt. Staffan Lindfeldt, aktiechef på Handelsbanken Fonder pekar på att tillväxten i USA har varit världens draglok och fått lite extra hjälp av skattereformen från Donald Trump förra året.

Av de globala börserna har den amerikanska utvecklats bäst det senaste året, mätt i svenska kronor.  Varför det?

-       Anledningen är att tillväxten i USA har varit draglok för den globala konjunkturen, dessutom fick den amerikanska ekonomin en skjuts av Trumps skattereformer i fjol. Amerikansk BNP-tillväxt är stark nu, uppåt 3 procent. Men den väntas mattas av.

Går USA-börsen alltid först och de andra följer efter?

-       Inte alltid, men den senaste tiden har det varit så, i alla fall i det korta perspektivet. Vi tycker oss ofta se att rörelserna på till exempel aktiemarknaderna i Europa ändras då börserna i USA öppnar, oavsett hur de rört sig tidigare under dagen. På längre sikt är det främst fundamentala faktorer som framtida tillväxt, lönsamhet och värdering som styr kapitalflöden och de olika börsernas utveckling.

Nu ser det bra ut för USA, vad finns det för orosmoln?

-       Vi har haft en lång period när ekonomin i USA har vuxit. Tillgången på billigt kapital har varit god och många bolag har ökat sin belåning under de senaste åren. Nu har den amerikanska centralbanken Fed höjt, och kommer troligen att fortsätta höja, den korta styrräntan. Man har även slutat att köpa obligationer med längre löptider samtidigt som staten behöver låna väldigt mycket pengar. Sammantaget gör detta att vi tror att de långa marknadsräntorna kommer att stiga. Effekterna för företagen och ekonomin i stort kommer diskuteras mycket under året, och i dagsläget har ingen något facit. Samtidigt ska man komma ihåg att aktievärderingarna kommit ner en bit.

Är orosmolnen inprisade på börsen?

-       Till viss del är de nog det. Jag tror inte att det är en slump att börserna vek ner under andra halvåret ifjol samtidigt som summan av de globala centralbankernas balansräkningar krympte för första gången på länge. Det blev mindre pengar i systemet helt enkelt och investerare blev mer försiktigt inställda till risktillgångar. Dessutom blossade handelskonflikten mellan USA och Kina upp. Det skapade oro för tillväxten, exportpriser, efterfrågan och framförallt investeringar.

Vad kan man vänta sig av USA de kommande 1-2 åren?

-       Makroekonomin kommer sannolikt att se ok ut ett tag till, även om vårt grundscenario är att tillväxttakten toppat ut. Det finns dock fortfarande många frågetecken därute som gör att vi är lite på den försiktiga sidan. Vi följer just nu uttalanden och prognoser från bolagen i rapportsäsongen noga för att få ytterligare data som kan hjälpa till att räta ut några av frågetecknen.

Vad kommer de finansiella marknaderna fokusera på?

-       Det vet man aldrig, men jag tror att rätt mycket kommer att handla om balansen mellan räntor, tillväxt och risk. Säg att räntorna går upp för att staten behöver låna och det finns färre köpare därute. Det kan leda till att förvaltare av allokeringsfonder världen över tänker om och ser avkastningsmöjligheter i amerikanska statsobligationer med längre löptider. Varför då riskera att köpa obligationer med högre kreditrisk, aktier eller andra riskfyllda tillgångsslag? Eller är den tillväxt, lönsamhet och innovationskraft man får exponering till på aktiemarknaden mer attraktiv? Det är överväganden som investerarna kommer att fundera kring, vilket gör att det kan bli svängigt på börsen under året.

Staffan Lindfeldt intervjuas om USA-marknaden på EFN

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet