Stark utveckling i Latinamerika

Fond i fokus

Börserna i Latinamerika har utvecklats starkt i år, med Brasilien och Peru i täten. Trots den starka aktiemarknaden finns det goda förutsättningar för intressanta investeringar även framöver, det säger Handelsbanken Fonders Latinamerikaförvaltare Kristoffer Eklund.

Varför har dessa börser gått så starkt i år?

– I både Brasilien och Peru har det politiska landskapet förändrats till det bättre. Vi ser, för första gången på länge, en vilja att ta tag i viktiga strukturella reformer och vidta produktivitetsfrämjande åtgärder. Det har lett till ökad riskvilja med såväl stark börs som  starkare valutor och en viss återhämtning i råvarupriser.

– Men alla börser har inte gått lika starkt. Mexiko, som redan genomfört många strukturella reformer och på många sätt är ett föregångsland, har inte hängt med i uppgången. På bolagsnivå finns det dock en del aktier som fortsatt att gå bra, som flygplatsoperatören OMA, som gynnas av utbyggnaden av amerikansk tillverkningsindustri i norra Mexiko. 

Hur agerar ni i Handelsbankens Latinamerikafond, som nyligen fick sin femte stjärna av Morningstar?

– I Brasilien har vi exempelvis investerat i elbolaget Light, som distribuerar el i Rio de Janeiro. Den nya bolagsledningen fokuserar på vad vi uppfattar som uppnåeliga operationella förbättringar. Samtidigt har möjligheterna till strukturaffärer ökat markant med tydligare regelverk och ökad riskaptit.

– I Mexiko har vi investerat i börsoperatören Bolsa Mexicana de Valores. Bolaget har goda möjligheter att förbättra marginalerna. Dessutom ökar derivathandeln över börsen snabbt, vilket bidrar till högre omsättning på börsen. Något vi länge väntat på.

 

Kristoffer Eklund, fondförvaltare Latinamerika, Handelsbanken Fonder

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet