Tillväxtmarknaderna och Trump

Fond i fokus

De flesta aktiebörser gick upp 2016 och i genomsnitt ökade aktiefonder (mätt i SEK) med närmare 13 procent i värde beräknar Fondbolagens förening. Bäst avkastning hade Tillväxtmarknadsfonder med Rysslandsfonder och Latinamerika i spetsen. Vi träffade Lisa Synning, förvaltare av fonden Tillväxtmarknad Tema på Handelsbanken Fonder för att ta reda på om utvecklingen kan fortsätta.

I fredags svors Donald Trump in som USA:s 45.e president. Hur påverkar det tillväxtländerna?

-  I sitt installationstal var Trump tydlig med en ”America First” agenda, men vi vet inte vad han prioriterar. Mest avgörande blir handelspolitiken eftersom den kan förändra förutsättningarna för världshandeln en lång tid framöver. Osäkerhet kring förutsättningarna i världsekonomin kan kortsiktigt stöka till det på aktiemarknaderna i tillväxtländerna, men hur mycket det påvekrar på lite längre sikt återstår att se.

Om Trump genomför handelshinder som han förslagit. Hur slår det?

-  Tillverkningskostnaden är fortfarande lägre i många tillväxtländer än i USA. Och det kan bli svårt att snabbt flytta tillverkning av till exempel komponenter som halvledare till USA eftersom det skulle kräva både stora investeringar och avancerad teknologi. Men likväl finns en press att förlägga tillverkning i USA och flera bolag har signalerat att de är villiga att titta på den möjligheten. Införs en gränsskatt innebär det troligtvis högre priser för konsumenterna och lägre lönsamhet för bolagen. 

-  Sedan är det inte självklart att det är tillväxtmarknaderna som på längre sikt blir mest lidande av ökad protektionism och minskad världshandel. Det är trots allt i tillväxtländerna det finns en befolkningstillväxt och en större potential för produktivitetsutveckling, medan USA riskerar att tappa i konkurrenskraft.

 Är börsutvecklingen från 2016 hållbar?

-  De positiva tongångarna kan mycket väl hålla i sig ett tag. Många tillväxtländer gått igenom ett antal tuffa år med strukturella förändringar vilket också pressat börserna. Och vi ska också komma ihåg att det, oavsett om vi skulle få en rekyl på börsen eller ej, finns välskötta bolag med bra utvecklingsmöjligheter i de flesta länder. I föränderliga tider blir aktiv förvaltning allt viktigare. Att välja bolag med starka långsiktiga förutsättningar som samtidigt kan dra nytta av de förändringar som sker är viktigt. Och då självklart, även att åt andra hållet, undvika de bolag som hamnar på lite fel sida i ekvationen.

Vilka länder ser särskilt intressanta ut just nu?

-  Om råvarupriserna stabiliseras kan Ryssland utvecklas bra 2017. Möjligheten till räntesänkningar, som skulle gynna de lokala börserna är störst i länder som Brasilien, Ryssland och eventuellt Indien. Men vi tittar mer på investeringsteman som kan finnas i flera länder, och går sedan ner på bolagsnivå, tema för tema, och är noggranna i analys och urval. När mycket är osäkert kan man till exempel fundera på vad som inte är föränderligt. Oavsett vad våra politiker hittar på så blir befolkningen i många länder allt äldre. Det gör äldrevård läkemedel, långsiktigt sparande till exempel på intressanta områden.

Vilka överraskningar vill du inte se 2017?

-  Dramatiska drag, med snabb åtstramning, från världens centralbanker och då inte minst ECB skulle jag helst slippa se. Sedan slipper jag helst geopolitiska överraskningar utan hoppas snarare att politikerna tonar ner sin retorik under året.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet