Bolagsrapporter i USA överraskar positivt

Fond i fokus

När merparten av de amerikanska bolagen rapporterat kan vi konstatera att nära 80 procent av bolagen har slagit förväntningarna för det fjärde kvartalet 2016. Joakim By, amerikaförvaltare på Handelsbanken Fonder kommenterar rapporterna.

Bolagens resultat har överlag varit bättre än väntat och kräftgången för vinsterna verkar vara över. Vi räknar med drygt sex procents vinsttillväxt jämfört med sista kvartalet 2015. Sju av elva sektorer visar högre vinster och bäst utveckling ser vi inom teknologi, hälsovård samt bank och finans. Facebook, Apple och Google kom alla med starka rapporter.

Banker, som gynnas av högre räntor och mindre regleringar, har också överraskat positivt. East West Bank, ett av innehaven i fonden Amerika Småbolag, kom med en stark rapport och överraskade med en kredittillväxt på hela tolv procent. Det är en välskött bank med låga kostnader och låga kreditförluster. Banken riktar sig främst till den snabbt växande kinesiska befolkningen i USA. Vi räknar med en fortsatt god tillväxt 2017.

Men det finns fler intressanta banker i fonden. Vi har även ökat innehavet i relationsbanken Signature Bank efter ett intressant möte med bolagsledningen i slutet av januari. Bolaget växer stadigt och har en unik affärsmodell med fokus på små privatägda företag.

En annan generell trend är bolagsledningarnas allt tydligare signaler om en stark arbetsmarknad och därmed stigande löner, vilket ger amerikanska konsumenter ökad köpkraft. Det är bra för Amerika Småbolag, som har stor exponering mot den amerikanska konsument- och tjänstesektorn. Vi investerar visserligen långsiktigt med tematiskt fokus i bolag med stark marknadsposition, stabila marginaler och bra balansräkning, men vi följer även Donald Trumps utspel noga för att hitta nya möjligheter och risker.

En möjlig skattereform skulle till exempel gynna småbolag som i dag har hög andel försäljning i USA och därmed betalar en högre skattesats än de globala jättarna.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du på handelsbanken.se/fonder.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet