Trump oroar inte läkemedelsbolagen

Fond i fokus

Den omtalade amerikanska hälsovårdsreformen, American Health Care Act, som skulle ersätta Affordable Care Act (i folkmun Obamacare), drogs helt sonika tillbaka i fredags av det republikanska partiet. Skälet var att det stod klart att stödet för det nya reformpaketet inte var tillräckligt stort.

Astrid Samuelson, förvaltare på Handelsbankens Fonder, säger att läkemedelsbolagen inte är särskilt oroade över eventuella förändringar i den amerikanska sjukvårdssystemet, att de börjar vänja sig vid utspel från den amerikanska presidenten och ser utvecklingen mer som ”business-as-usual”. En förändring av systemet väntas ta många år. De aktier som reagerade positivt på beskedet i fredags var främst sjukhusaktier och sjukförsäkringsbolag. 

President Trump har också pratat om att de stora läkemedelsbolagen måste sänka priserna. Men inga av de förslag som bollats runt verkar ha stöd i kongressen. Det som istället diskuteras mycket är hur man ska få ner kostnaderna för den enskilda patienten och där börjar läkemedelsbolagen själva hjälpa till.

Astrid har precis varit på en stor hälsovårdskonferens i USA där en av frågorna i fokus var personalisering, att hitta rätt medicin till rätt patient. Och att mycket av utvecklingen inom läkemedelsindustrin sker i mindre bolag. Även den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA var med på konferensen och berättade att man aktivt prioriterar att få läkemedel till mindre patientgrupper godkända. Så läkemedel mot ovanliga sjukdomar får lite extra hjälp av FDA.

Ett område som det pratades mycket om på konferensen, där såväl läkemedelsjättarna som många mindre forskningsbolag är verksamma, är immunterapi mot cancer, eller immunonkologi. Genom att aktivera kroppens eget försvar i kampen mot cancern har immunonkologin skapat en helt ny behandlingsform mot tumörer. Ett spännande bolag inom denna nisch som vi investerat i, och som är relativt litet i jämförelse med läkemedelsjättarna, är Agios Pharmaceuticals, säger Astrid Samuelsson.  

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet