"USA-fonder som står emot dollarraset"

Fond i fokus

Sedan årsskiftet har den amerikanska dollarn fallit mot den svenska kronan. Även om den amerikanska börsen utvecklats väl under perioden har den svagare dollarn dragit med sig svenska USA-fonder ner.

Vår fondförvaltare Joakim By intervjuas i Dagens Industri om hur Handelsbankens fond Amerika Tema lyckats stå emot dollarraset.

Länk till artikel (di.se)

 


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och kursutveckling finns på handelsbanken.se/fonder

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet