Helena Trygg

Jag är makroanalytiker vilket innebär att jag ska ha koll på realekonomin, vad centralbankerna gör och vad vi tror kommer att hända med respektive områdes räntor och valutor på lång sikt. Min bakgrund inom banken är bred - jag har arbetat på bankkontor, varit projektledare inom marknadsföring, tidigare kundansvarig för både små och stora företag och sedan februari 2008 arbetar jag med makroekonomiska frågor. Nationalekonomi behöver inte vara tungt och tråkigt utan jag tror på att förenkla begrepp och knyta ihop säcken så att det går att bilda sig en helhetsuppfattning om vår syn på omvärlden.

Läs fler inlägg på Börsflödet