Assymetriska utmaningar

Helena Trygg

Ny konjunkturprognos: På global nivå ser vi fortsatt en splittrad utveckling. Vissa länder och regioner uppvisar stabil expansion, andra släpar efter. Det här är ett mönster som är särskilt tydligt när man jämför USA och euroområdet.

Men det är inte det enda exemplet. Kina växer fortsatt starkt medan länder som Brasilien och Ryssland har stagnerat. Och Tyskland framstår som robust medan Frankrike, Italien och Spanien inte på allvar lyckats häva en nedåtgående trend. De globala ekonomiska utsikterna liksom utvecklingen på finansmarknaderna kommer fortsatt att präglas av denna splittring. 

I de nordiska länderna ser vi också en divergerande utveckling. Signalerna från Danmark under våren var ganska positiva men verkar nu mera avslagna. Finland påverkas redan nu av problemen i Ryssland. medan Norge ser ut att klara sig bättre. Sverige, slutligen, ser ut att kunna leverera solid tillväxt under de närmaste åren. De externa förutsättningarna har försämrats även i Sveriges fall. Men vi tror att ekonomin är mindre sårbar då starka fundamenta pekar mot fortsatt hög tillväxt i inhemsk efterfrågan.

Bortsett från fallet i inflationen under det officiella målet finner vi inte några särskilt övertygande argument för den vanliga uppfattningen att den extremt lätta penningpolitiken kommer att bli ganska långvarig. Givet inflationsutsikterna samt det faktum att Federal Reserve lägger om sin penningpolitik tror vi att Riksbanken kommer att ha anledning att ändra spår snabbare än både banken själv och marknaden tror. I kombination med vår syn på ECB innebär det att vi räknar med en förstärkning av kronan mot euron.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet