Att vara eller inte vara - del 2

Helena Trygg

Det historiska resultatet av den brittiska folkomröstningen är nu klart: Att inte vara. Resultatet blev följande: Lämna: 51,9 procent och Stanna: 48,1 procent.

Rörelserna på valutamarknaden har varit stor under morgonen och det brittiska pundet har fallit med 8 procent mot dollarn. När de europeiska och amerikanska börserna öppnar så kommer de fulla konsekvenserna att bli tydligare.

David Cameron kommer under morgonen att göra ett uttalande vad som händer nu. Artikel 50 - som gäller utträde ur EU - kommer att åberopas och det kommer att ta två år innan medlemsskapet upphör. Spekulationerna går höga att det dock kan ta längre tid.

Fortsättning följer när David Cameron gjort sitt uttalande.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet