Bank of England antar arbetslöshetsmål

Helena Trygg

Vid dagens presskonferens i samband med publiceringen av Bank of Englands Inflationsrapport meddelade centralbanken vilket regelverk som ska gälla för framtida penningpolitik, även kallat Forward Guidance. Bank of England låter meddela att nuvarande penningpolitik kommer att vara fortsatt expansiv till dess att arbetslösheten når 7 procent.

Detta förslag att länka samman arbetslösheten med styrräntan upphör om följande inträffar;

- Inflationen återgår till målet om 2 procent tidigare än vad centralbanken har i sina prognoser.

- Inflationsförväntningarna på medellång sikt inte är förankrade.

- Om den rådande penningpolitiken utgör en risk för den finansiella stabiliteten.

 Det primära målet för Bank of England är att upprätthålla prisstabilitet med ett inflationsmål på 2 procent. Centralbankschefen Mark Carney framhöll att syftet med att ha en ”Forward Guidance” är att minska osäkerheten samt driva en tydlig och transparent penningpolitik. Bank of England höjde sin BNP prognos från tidigare 1,1 procent för 2013 till 1,5 procent. Detta motiverades med att barometrar visade på ett mer positivt sentiment samtidigt som huspriser visat på en stadigare uppgång än tidigare beräknat. Dessutom vidhöll Carney att euroområdet visat framsteg under året. Pundet stärktes mot EUR efter beskedet och räntorna steg något.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet