Bank of England levererade än mer

Helena Trygg

Morgonen efter den brittiska folkomröstningen om fortsatt medlemskap i EU höll centralbankschefen Mark Carney ett uttalande om att Bank of England har de verktyg som krävs för att möta en avtagande ekonomisk aktivitet efter utfallet att lämna EU. Carney var tydlig och sa att det kommer att komma mer stimulanser under sommaren.

Torsdagen den 4 augusti annonserades följande; en räntesänkning från 0,5 procent till 0,25 procent, en utökning av tillgångsköpsprogrammet (även kallat Asset Purchase Program eller QE) med 60 miljarder pund till totalt 435 miljarder pund samt att centralbanken ska börja köpa företagsobligationer för 10 miljarder pund.

Allt detta i ett försök att främja den ekonomiska aktiviteten efter Brexit. Ytterligare köp av olika tillgångsslag syftar till att trycka ned räntorna på längre sikt. För att säkra att räntesänkningen kommer hushåll och företag till godo - transmissionsmekanismen - lanserar Bank of England även ett program där banker kan låna upp till en ränta nära styrräntan. Syftet med denna expansiva penningolitik är dels att främja ekonomisk aktivitet men även ett försök att attrahera att utländska investerare behåller sina investeringar i Storbritannien. Tidigare under sommaren har den brittiska finansministern annonserat att företagsskatten ska sänkas från nuvarande 20 procent till 15 procent. Dessutom har kapitalkraven på de brittiska bankerna sänkts. 

Barometrar och indikatorer har under sommaren pekat på en nedgång inom alla sektorer (tillverknings, tjänster och bygg) men faktiska utfall och data saknas fortfarande för hur aktiviteten utvecklat sig efter den 23 juni. Den svagare valutan främjar brittisk export men kan komma att öka inflationstakten mer än önskat. Avvägningen mellan att stimulera ekonomin och ett inflationsmål på 2 procent väger nu till den ekonomiska aktivitetens fördel. Dessutom har Bank of England varit tydliga att det kan komma än mer stimulanser om ekonomin inte utvecklas som förväntat.

Mark Carney har tidigare omnämnts vara en "opålitlig pojvän" då han för några år sedan sa en sak men gjorde något annat. Denna gång var han pålitlig.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet