Brexit eller Bremain

Helena Trygg

Resultatet av fortlöpande opinionsundersökningar visar på att en liten majoritet av de brittiska väljarna vill att Storbritannien kvarstår som medlem i EU. Den 23 juni avgörs ödesfrågan; Brexit eller Bremain?

Det förekommer en mängd spekulationer om hur den brittiska ekonomin kommer att påverkas av ett eventuellt utträde. Det enda vi vet med säkerhet är att de fulla ekonomiska konsekvenserna av ett utträde är omöjliga att överblicka. Det kommer att ta minst två år med förhandlingar för att avsluta medlemskapet - som det första land någonsin.

Utrikeshandeln kommer att påverkas då samtliga handelsavtal måste omförhandlas men den risk som vi ser som störst för den brittiska ekonomin vid ett utträde är att utländska investeringar i Storbritannien kommer att falla drastiskt.

Värdet av svenska direktinvesteringar i Storbritannien motsvarar cirka 4 procent av svensk BNP. Samtidigt sitter brittiska företag på den tredje största portföljen av utländska direktinvesteringar i Sverige; Storbritanniens investerade tillgångar i Sverige uppgår till cirka 300 miljarder. Så riskerna, vid en eventuell Brexit, är betydande för att investeringstakten ska minska dramatiskt både i Sverige och Storbritannien.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet