Greklands regering oense med sina långivare

Helena Trygg

Sannolikheten för ”grexit” – att Grekland lämnar eurosamarbetet – har i och med de senaste dagarnas utveckling ökat. Ett utträde skulle visserligen innebära stora påfrestningar för grekerna men skulle också på sikt förbättra landets ekonomi.

Ett grundläggande problem för Grekland är den svaga konkurrenskraften. Om landet lämnar euron och därigenom får en svagare valuta kan detta bidra till att undanröja hinder för högre tillväxt och lägre arbetslöshet. Vi räknar emellertid med att omröstningen ger stöd för åtgärdspaketet. I så fall är det troligt att en grexit kan undvikas nu. Det innebär dock inte att det grekiska dramat är över.

Grekland svarar för en försumbar del av euroområdets ekonomi och de finansiella exponeringarna bland utländska banker och investerare är numera mycket begränsade. Detta talar för små effekter på den europeiska ekonomin i stort. Även om den senaste tidens nyhetsrapportering har ägnat ett betydande utrymme åt Greklands problem är andra saker viktigare för euroområdet och för Sverige, både för den ekonomiska utvecklingen generellt och för humöret på börsen.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet