Euroområdet kämpar för att komma ikapp

Helena Trygg

Valutaförsvagning en fortsatt populär universalmedicin, men löser det allt? Försvagningen av EUR vs USD har nu börjat ge positiva effekter för exportrelaterade bolag i euroområdet. Även kreditvillkoren har förbättrats men efterfrågan på krediter lär inte öka förrän investeringarna tar fart. Bolagsvinsterna är som en följd av detta fortsatt dämpade. Detta resulterar i att ECB kommer att hålla penningpolitiken expansiv under lång tid framöver.

Läs vår senaste Monthly Macro 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet