Mer stimulanser att vänta

Helena Trygg

Nu börjar reaktioner komma efter folkomröstningen - från finanspolitiskt håll såväl som från den brittiska centralbanken. Pundet fortsätter att försvagas mot främst dollarn men även mot euron vilket ger att det är svårt att se att Bank of England kommer att stimulera penningpolitiken i närtid. Vi har dock penslat in en räntesänkning under hösten.

Den brittiska finansministern föreslår nu en sänkning av bolagsskatten från 20 procent till 15 procent - i ett försök att stimulera internationella företag att stanna kvar inom brittiskt territorium med sina verksamheter - men även att nationella företag får en välkommen vitamininjektion. Positivt för den ekonomiska aktiviteten även om det tär på de redan ansträngda offentliga finanserna.

Samtidigt pågår diskussioner hos Bank of England där centralbankshefen Mark Carney i ett uttalande sagt att centralbanken kommer att behöva bedriva en mer expansiv penningpolitik redan under sommaren. Dagen efter folkomröstningen - på midsommarafton - annonserades det att ytterligare 250 miljarder pund finns att tillgå för att säkra likviditeten på finansmarknaden. En sänkning av kapitalkraven för brittiska banker verkar nu vara ett första led att säkra att bankerna inte stramar åt sin kreditgivning på grund av ökad osäkerhet.Troligtvis kommer Bank of England att leverera en räntesänkning i november - i samband med publikationen av den brittiska inflationsrapporten.

Vi har skrivit ned vår BNP prognos för Storbritannien under kommande år - som en konsekvens av främst fallande investeringstillväxt men även att den ekonomiska aktiviteten minskar, drivet av en hög osäkerhet - läs mer under länken global makrokommentar nedan.

För er som har intressen i Storbritannien och funderar på hur Brexit påverkar vardagen, klicka på länken Bank of England.

To be continued.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet