Konjunkturprognos

Helena Trygg

Centralbankerna kan inte fixa allt. USA:s ekonomiska försprång gentemot euroområdet kvarstår. Efter att ECB bestämde sig för att satsa mer helhjärtat på att undanröja deflationsriskerna verkar det åtminstone gå åt rätt håll. Givet att Federal Reserve förbereder sig för att börja höja styrräntan så är det rimligt att förvänta sig en fortsatt förstärkning av dollarn. Bland de nordiska länderna har Sverige den starkaste ekonomin, vilket borde innebära att kronan inte helt behöver följa euron. Sverige har en starkare ekonomi än grannländerna.

USA:s ekonomiska försprång gentemot euroområdet kvarstår. I USA har nu BNP kommit upp på en väsentligt högre nivå än de nivåer som observerades alldeles innan den globala finanskrisen. I euroområdet har ekonomin utvecklats sidledes.

Efter att ECB bestämde sig för att satsa mer helhjärtat på att undanröja deflationsriskerna verkar det åtminstone gå åt rätt håll. Givet att Federal Reserve förbereder sig för att börja höja styrräntan så är det rimligt att förvänta sig en fortsatt förstärkning av dollarn.

Bland de nordiska länderna har Sverige den starkaste ekonomin, vilket borde innebära att kronan inte helt behöver följa euron. Sverige har en starkare ekonomi än grannländerna. Från ett konjunkturperspektiv ter sig svensk ekonomi befinna sig i ett läge som har mer gemensamt med Storbritannien än med de flesta länderna i euroområdet. Kapacitetsutnyttjandet är relativt högt och stiger gradvis. Trots det har inflationen legat långt under Riksbankens mål som därför till sist reagerat och infört en negativ styrränta. Även om vi tycker att det hade varit bra om Riksbanken agerat tidigare, i likhet med Norges Bank, så tror vi att man nu kommer lyckas att få upp inflationen närmare det officiella målet.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet