Lämna EU - vad händer härnäst?

Helena Trygg

Några korta kommentarer till vad vi kan förvänta oss hända gällande finansiell stabilitet, politiska spänningar och den brittiska ekonomin framöver.

Finansiell stabilitet - den brittiska centralbanken har tydligt sagt att de har de finansiella muskler som krävs för att förse finansmarknaden med likviditet. Dessutom har Federal Reserve, Bank of Japan, Bank of Canada och den schweiziska centralbanken diskuterat gemensamma aktioner för att tillgodose efterfrågan på likviditet.

Politiska spänningar - eskalerar med splittringar inom det konservativa partiet, Skottland och Nordirland röstade för att stanna i EU medan England och Wales röstade för att lämna. Då Skottland och Nordirland vill vara med i EU väntar nya folkomröstningar gällande oberoende runt hörnet.

När det gäller utländska direktinvesteringar i Storbritannien kan vi vänta oss att dessa kommer att minska dramatiskt. Det är inte handeln med EU som är den största risken när vi blickar framåt med ett Storbritannien utanför EU - utan det är hur utländska bolag i Storbritanninen kommer att agera framöver.

London som finansiellt centrum - vad kommer att hända?

När den värsta oron lagt sig, vilket nytt landskap kommer att framträda?

Trevlig midsommar - på måndag vet vi lite mer.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet