Ojämn återhämtning med några ljusglimtar

Helena Trygg

För närvarande är den ekonomiska tillväxten i Sverige mycket starkare än i de övriga nordiska länderna. Den svenska tillväxten spänner över alla sektorer, även om en starkare svensk krona och svagare global efterfrågan framöver gör att vi förväntar oss en nedgång i nettoexporten under de närmaste åren. Utrymmet för en stor ökning av sysselsättningen är begränsat, trots en snabb befolkningstillväxt. I praktiken är arbetsmarknaden redan på väg att bli överhettad.

En ökande rädsla för Brexit har försvagat pundet och ökat inflationstrycket men har också skjutit marknadsförväntningar på räntehöjningar långt fram i framtiden. Om Brexit blir verklighet och ekonomin i Storbritannien saktar in börjar plötsligt Englands och eurozonens framtidsutsikter likna varandra. Vår syn är att det blir en Bremain - Storbritannien kvarstår som medlem i EU.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet