Ljusare tider trots mörka moln över Club Med

Helena Trygg

Ny konjunkturprognos - vi fortsätter att se tecken på en global återhämtning ledd av tillväxtländerna i Asien och andra länder runt Stilla havet. Men den är inte lika stark som återhämtningen efter det mest akuta skedet av finanskrisen. För Sveriges del tror vi att starkare efterfrågan på exportmarknaderna tillsammans med fortsatt expansiv ekonomisk politik successivt stärker konjunkturen under de kommande åren.

Kapacitetsutnyttjandet i Asien är redan högt, vilket vid någon tidpunkt kommer att innebära en omläggning av den ekonomiska politiken i mer restriktiv riktning. Samtidigt tyngs Europa av de olösta problemen i eurozonen.

För världen som helhet räknar vi med att den globala återhämtningen efter svackan i samband med eurokrisen fortsätter. Draghjälpen kommer framför allt från länderna runt Stilla havet. I USA fortsätter exportindustrin att expandera i kölvattnet av en ganska svag dollar och stark efterfrågan i Asien. Vi ser också tecken på att en del företag väljer att ta hem en del aktiviteter i takt med att den amerikanska kostnadsnivån framstår som allt mer attraktiv. Även på bostadsmarknaden ser vi en ljusning. Sammantaget tror vi att det är tillräckligt för att kompensera för effekterna av den mer restriktiva finanspolitiken. I och med att centralbanken Federal Reserve gradvis väntas välja att dra ner på de penningpolitiska stimulanserna tror vi på en comeback för dollarn.

För Sveriges del tror vi att starkare efterfrågan på exportmarknaderna tillsammans med fortsatt expansiv ekonomisk politik successivt stärker konjunkturen under de kommande åren. Trots hot från utländska och finansiella marknader räknar vi med att riskerna för större bakslag sannolikt upplevs som allt mindre bland svenska företag och hushåll. Den hittills begränsade ökningen av arbetslösheten indikerar god motståndskraft. Men det beror på att företagen valt att inte låta tillfälliga fluktuationer i efterfrågan slå igenom på sysselsättningen. Myntets andra sida är att potentialen för fler jobb och lägre arbetslöshet troligen är begränsad. Riksbanken vill höja räntan, bland annat för att motverka bubbelrisker, men den extremt låga ECB-räntan de kommande fem åren gör det svårt att höja så mycket som skulle behövas för att hålla tillbaka kreditexpansion och bostadspriser.

Läs hela prognosen här

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet