Ny konjunkturprognos

Helena Trygg

På torsdag publicerar vi nästa prognos, här kommer några punkter av det vi kommer att skriva om.

  • Oljepriset har fallit kraftigt, vilket stimulerar länder och regioner med nettoimport av olja. I vilken utsträckning får vi se en starkare konjunktur som ett resultat av detta i euroområdet? 
  • Den amerikanska ekonomin går som tåget. När kommer första räntehöjningen från centralbanken Fed? Och vad får den för effekter? 
  • Kommer den lägre inflationen påverka ECB:s agerande. Kommer ECB lyckas försvaga valutan och få igång ekonomin i euroområdet? 
  • Den japanska centralbankens agerande går stick i stäv med Fed:s, vilket orsakar en rejäl försvagning av yenen mot dollarn. Hur länge kan detta fortgå? 
  • Finansiella och politiska risker präglar Storbritannien när vi blickar in i 2015. Val till parlamentet skall hållas i maj som är avgörande om det blir folkomröstning om ett utträde ur EU 2017. 
  • Kina har varit varit en viktig del av den globala återhämtningen sedan finanskrisen. Hur klarar myndigheterna balansgången mellan stimulans och åtgärder som inriktas på att kontrollera de finansiella riskerna? Vi tror på fortsatt hög tillväxt men vad kan man förvänta sig i Kina på längre sikt? 
  • Sverige har hamnat i blickpunkten efter det oklara valresultatet och regeringen Löfvens utlysande av extraval. Mycket tyder på att även valet i mars resulterar i ett resultat där inget av blocken kan aspirera på att bilda majoritetsregering. Vad händer med finanspolitiken givet detta röriga läge? Hur stora blir effekterna på ekonomin? Våra prognoser innebär fortsatt robust tillväxt samtidigt som dollarn förväntas stärkas mot såväl euron som kronan? Hur kommer Riksbanken agera i denna situation? Väntar man verkligen med att höja styrräntan till 2016?

Torsdag 11 december kl 10 publiceras prognosen enligt nedan

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet