Ny månadsuppdatering - makroprognos

Helena Trygg

Även om osäkerheten är fortsatt stor vad gäller den ekonomiska politiken pekar det mesta på att tillväxten i USA tar ett tillfälligt kliv uppåt om Trump realiserar delar av sina vallöften. På kort sikt innebär detta dock ökad risk för överhettning och lite längre fram kan det leda till en snabbare vändning av konjunkturen än Handelsbankens analytiker tidigare trott.

Innan valet lovade Trump stora förändringar gällande den ekonomiska politiken. Stora infrastruktursatsningar - att renovera broar, motorvägar, vattensystem och flygplatser verkar bli verklighet vilket innebär att vi räknar med ett tillfälligt tillväxtlyft. Att ekonomin stimuleras i detta läge när landet redan befinner sig i en stark del av konjunkturcykeln ökar dock risken för överhettning och på sikt bakslag i konjunkturen. Företagens vinstmarginaler har börjat vända nedåt drivet av högre lönetillväxt - som leder till högre inflation - och lägre vinster i företagen. En högre inflation är även centralbanken Federal Reserve observant på. Den amerikanska centralbanken väntas höja räntan snabbare än Handelsbankens analytiker trott och styrräntan väntas toppa på historiskt låga 1,125 procent i mars 2018. 

I euroområdet kommer ECB fortsätta med sin expansiva politik, speciellt i och med uppgången i obligationsräntorna som pressar de svagare länderna, inte minst i Sydeuropa. ECB väntas hålla räntan oförändrad till slutet av 2018 då de gör en första försiktig räntehöjning. Den brittiska ekonomin har visat sig förvånansvärt motståndskraftig efter Brexit men vi tror att osäkerheten om Storbritanniens relationer med EU kommer att ha en dämpande effekt på ekonomin kommande år. Däremot tynger Brexit det europeiska sentimentet. 

Bland de nordiska länderna är det fortsatt i Sverige som hjulen rullar snabbast. Även i Sverige bör en hög tillväxt och stark arbetsmarknad leda till gradvis högre inflation. Den svenska inflationen väntas ta fart under 2018 och Riksbanken väntas höja räntan, i april och under hösten samma år, till 0 procent. Kronan väntas förstärkas mot både euron och dollarn. 

Dollarn har stärkts sedan USA-valet samtidigt som de långa obligationsräntorna har stigit. Det påverkar framförallt tillväxtländer med hög utlandsskuld (i dollar) negativt men stora länder som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina bör klara sig ganska bra. Den starkare dollarn kan dock vara positiv för Kina om landet drabbas av andra begränsningar i handeln, som exempelvis höjda tullar.

Läs sammanfattningen av makroprognosen på svenska

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet