Ut med det gamla - in med det nya...

Helena Trygg

Redan i början av året noterade vi att skillnaden i ekonomisk tillväxt mellan länderna i södra respektive norra delen av euroområdet ökade. Medan den norra delen visar på hyfsad ekonomisk tillväxt är de södra delarna fortfarande tyngda av höga skuldbördor, hög arbetslöshet och låg ekonomisk tillväxt. Detta har under året som gått inte förändrats nämnvärt även om vi kan se att tillväxten kommer att bli positiv för euroområdet som helhet under 2014. ECB kommer att behöva bortse från den starka tyske ekonomin för att istället fokusera på problemområdena. Att sänka räntan ytterligare hjälper förmodligen inte utan det krävs andra åtgärder av ECB för att stimulera utlåningen – såsom ytterligare kvantitativa lättnader.

I januari ökade oron i USA för en fiskal nedstängning då diskussionerna om en höjning av skuldtaket tog fart. Vad som sedan hände under hösten vet vi nu. Trots detta ser vi att den amerikanska ekonomin är härdad av kriser och har en förmåga att komma ut på andra sidan med näsan över vattenytan. Federal Reserves väntade minskning av tillgångsköp bekräftar bilden av att ekonomin är på rätt väg och vi bedömer att den första räntehöjningen kan komma redan under hösten 2014.

Som en av de snabbast växande ekonomierna inom G7 under 2013 har Japans BNP äntligen lyckats nå samma nivå som under första kvartalet 2008. Tillväxten har drivits av privat konsumtion som en konsekvens av den expansiva finanspolitiken. Penningpolitiken kommer att fortsätta vara expansiv tills dess att inflationen når det officiella målet. Förhoppningsvis kommer dessa åtgärder följas upp av radikala strukturreformer som är en nödvändighet för stabil och uthållig tillväxt i Japan.

I Storbritannien ser vi nu äntligen en återhämtning inom de flesta sektorer av ekonomin. Tillväxten drivs framför allt av privat konsumtion men även investeringstillväxten börjar vakna till liv. Både inom tillverkningsindustrin och i tjänstesektorn ser vi också hur produktiviteten, tidigare något av en akilleshäl i den brittiska ekonomin, förbättras. Även om arbetslöshetsmålet skulle uppnås tidigare än väntat tror vi dock att räntehöjningar kan dröja. Denna ljusare bild av den brittiska ekonomin var lätt gråmulen i början av året.

För Sveriges del ser vi nu tecken på att hjulen börjar rulla lite snabbare – i motsats till hur det såg ut i början av året. Äntligen tycks nu en uppgång för tillverkningsindustrin och exporten vara på gång. Bortsett från den kortsiktiga osäkerheten om konjunkturen ser vi dock betydande strukturella utmaningar, såväl för tillverkningsindustrin som på arbetsmarknaden. Samtidigt tror vi på fortsatt låg inflation. Nya regler inom makrotillsynen kan på sikt dock komma att ändra förutsättningarna för penningpolitiken. Det som överraskat mest under året är förbättringen av arbetsmarknaden där främst tjänstesektorn bidragit med fler arbetstillfällen. Sammanfattningsvis behåller vi vår syn på Riksbankens penningpolitik där nuvarande reporänta med stor sannolikhet kommer att behållas tills i höst.

Gott Nytt 2014!

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet