Ökad oro i marknaden för handelskrig

Helena Trygg

Börserna fortsatte upp på bred front i april, då en kraftigt försvagad krona bidrog till den gynnsamma utvecklingen. I början av maj ökade oron över handelskriget när USAs president hotar att införa nya tullar på kinesiska varor. Risken finns att förhandlingarna drar ut ytterligare på tiden. I våra allokeringsportföljer har vi den senaste månaden adderat risk i aktieinnehaven genom att köpa Asien, Europa och Sverige. Vi har även minskat andelen i svenska ränteinnehav.

 Henrik Degrér berättar mer om vår marknadssyn här.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet