Riksbanken överraskar

Helena Trygg

Riksbanken valde att oväntat sänka reporäntan med ytterligare 10 räntepunkter ned till -0,35 procent och dessutom utöka stödköpen med 45 miljarder SEK från september fram till året slut.

Det penningpolitiska beskedet var en överraskning för de flesta bedömare. Riksbanken lyfter fram oron i Grekland i kombination med för stark valutakurs som orsaker till att sänka reporäntan ytterligare. Syftet är att försvaga kronan och därmed lyfta priserna på importerade varor och ge inflationen en skjuts.Målet är att få upp inflationen till 2 procent i god tid innan nästa års löneavtalsförhandlingar påbörjas.

Riksbanken poängterar återigen att att de har en hög beredskap att vid behov göra penningpolitiken än mer expansiv, även mellan de penningpolitiska mötena.

Vi behåller vår syn att Riksbanken kommer att behålla reporäntan fram till långt in i nästa år men poängterar att om det grekiska dramat accelerar så finns möjlighet för Riksbanken att göra mer. Men där är vi inte ännu.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet