Fortsatt politisk oreda

Helena Trygg

Oavsett vad som nu händer finns många förlorare efter den brittiska omröstningen. Den sittande - men i höst avgående - brittiska premiäministern har i och med sitt agerande - fått med sig även andra politiker i den negativa spiral som nu präglar den brittiska arenan.

Innan folkomröstningen den 23 juni sade David Cameron att om utfallet blev en "Brexit" så skulle artikel 50 - som avser utträde ur EU - genast åberopas. Så blev inte fallet. I det tal som David Cameron höll utanför 10 Downing Street på midsommaraftons morgon så meddelar han sin avgång och säger samtidigt att det är en ny regering som "måste styra skutan". Vid partikonventet i oktober ska en ny kandidat till premiärministerposten kunna utses.

I och med detta så lämnar han över den otacksamma uppgiften för efterträdaren att ansöka om utträde ur EU. Det är förmodligen därför andra politiker lyst med sin frånvaro. Vem vill stå som ansvarig för att avsluta medlemskapet?

Vill Nordirland bli en del av Irland? Skottland vill tillhöra EU - liksom London - som kanske vill vara fristående från ett Storbritannien som inte är med  EU. Storbritannien - eller Britannien? Den politiska oredan är ett faktum.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet