Risk för fortsatt oro på finansmarknaderna

Helena Trygg

Turbulensen på världens börser har tilltagit under veckan. Börsfallen under måndagen följdes av stora börsuppgångar i tisdags som under slutet av veckan återigen ersatts av börsfall. En kombination av höga förväntningar på ekonomisk tillväxt och stigande räntor har fått investerare att börja ta hem vinster efter att börsen stigit kraftigt under en längre tid. Vi räknar med att den finansiella oron kan komma att hålla i sig den närmaste tiden.

Under hösten förra året började vi inom allokeringsförvaltningen gradvis minska aktievikten i takt med att värderingarna blivit allt mer ansträngda och risken för stigande räntor ökat. I dagsläget har vi en mindre övervikt i aktier samtidigt som vi har en kortare duration i ränteinnehaven än i normalläget.

På regionnivå har vi en övervikt i tillväxtmarknader där vi ser starka fundamenta samt en värdering som är mer attraktiv än på många andra marknader. Vi är även positivt inställda till de japanska och amerikanska aktiemarknaderna medan vi har en mer negativ inställning till den svenska aktiemarknaden.

Vår vy är fortsatt försiktigt positiv även om den senaste tidens turbulens får oss att bli mer vaksamma till börsens potential framöver, speciellt då vi tar hänsyn till att kursrörligheten (volatiliteten) troligen kommer att ligga på högre nivåer än tidigare.

Vi ser kontinuerligt över portföljerna och om vi ser en mer negativ trend kommer vi att agera därefter.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet