Trump som president - så påverkar det ekonomin

Helena Trygg

Trump vann det amerikanska presidentvalet och det ser ut som om både representanthuset och senaten får republikanska majoriteter. Den stora osäkerheten om president Trumps politiska agenda kommer sannolikt att ligga som en blöt filt över ekonomin under den närmaste tiden.

Vad händer nu?

I en nyligen publicerad kommentar analyserar Petter Lundvik, Handelsbankens makroekonom med särskilt fokus på USA, de ekonomiska konsekvenserna av presidentvalet.

Vad händer nu – när tillträder Trump?

Donald Trump kommer att installeras som president den 20 januari 2017. Fram till dess fortsätter Barack Obama att vara president. Fram till sin avgång förväntas Obama låta bli att fatta kontroversiella beslut. Tanken är att han under denna tid ska underlätta för Donald Trump att ta över presidentmakten. Nyvalda kongressledamöterna börjar den 3 januari 2017.

Trumps val av ministrar och rådgivare kommer att bli en viktig signal för vilken politik han kommer att föra som president. Ett val av erfarna politiker med moderata åsikter pekar mot att han kommer att föra en mer moderat politik och att de mest dramatiska förslagen i valkampanjen mest var retorik för att locka väljare. Om Trump istället till sin administration väljer politiker med extrema åsikter är det en signal om att han verkligen kommer att försöka genomföra sitt omvälvande program från valrörelsen.

Mindre blockeringar i Washington?

Trumps politiska agenda sticker ut ordentligt från den republikanska huvudfåran, vilket betyder att han inte kan räkna med att få stöd av den republikanska kongressen i alla frågor. Sannolikt kommer den av republikanerna dominerade kongressen att kräva att Trump modifierar sitt politiska program, men det kommer förmodligen inte att bli lika hårda politiska låsningar mellan presidenten och kongressen som under Obamas andra presidentperiod. Alla lagförslag, inklusive budget- och skattepropositioner, måste godkännas av både senaten och representanthuset innan presidenten kan lagfästa dem med sin signatur.

Dessutom kan den demokratiska minoriteten i senaten stoppa alla lagförslag som inte handlar om budget- och skattefrågor. I senaten behövs nämligen stöd av 60 av de 100 senatorerna för att ett icke-budgetlagförslag ska gå till omröstning.

Ekonomiska konsekvenser

Den stora osäkerheten om president Trumps politiska agenda kommer sannolikt att ligga som en blöt filt över ekonomin under den närmaste tiden. Det kommer också att bli oroligt på de finansiella marknaderna med till exempel prisfall på aktier. Hur länge denna tid av oro kommer att fortgå beror på de signaler som Donald Trump sänder framöver.

President Donald Trumps politiska agenda är omvälvande. Det är svårt att förutse vad för slags politik han kommer att föra som president. Hans politiska agenda är mycket svagare utmejslad än Clintons, vilket märks tydligt i bristen på konkreta detaljer. Dessutom är Trumps politiska budskap motsägelsefullt. Det han sa en dag under valkampanjen motsades ofta nästa dag. Trots detta har Trump varit relativt konsekvent i tre stora frågor: Han är emot immigration, vill införa höga tullar på import från Mexico och Kina och planerar att genomföra stora skattesänkningar.

Kongressen kommer sannolikt inte att godkänna de stora budgetunderskott som behövs för att förverkliga hela Trumps valmanifest.

Andra frågor behöver inte kongressens godkännande. Presidenter utövar sin verkställande makt genom exekutiva beslut som inte behöver kongressens godkännande. Utrikespolitiska frågor inklusive att starta krig bestäms normalt av presidenten. Trump har befogenhet att fatta beslut om att införa höga tullar på import från Mexico och Kina. Världshandelorganisationen WTO kan visserligen i slutändan bestämma att sådana tullar bryter mot dess stadgar, men denna process kommer sannolikt att ta flera år. Under tiden kan i praktiken Trump införa vilka tullar han vill, vilket kan leda till motåtgärder från drabbade länder och i värsta fall handelskrig.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet