Uppdatering om Brexit

Helena Trygg

Jurister, ekonomer, politiker och beslutsfattare debatterar nu vad Brexit innebär. Många frågor är obesvarade och vi vet ännu inte de fulla konsekvenserna av Brexit och vilka konsekvenserna blir.

Förmodligen visste ingen på förhand vad ett utträde ur EU skulle innebära. Premiärminister Theresa May har sagt att Storbritannien kommer att ansöka om utträde någon gång under 2017. En förklaring till varför det tar tid är dels inrättandet av två nya departement som ska hantera hela processen där tillsättningen av personal till dessa pågår för fullt, men främst dröjer processen för att "allt ska gå rätt till". Frågan är om  "lämna" kampanjen hade en plan överhuvudtaget innan folkomröstningen?

Tills dess att Theresa May aviserat att utträdesansökan lämnas in, kvarstår Storbritannien som fullvärdiga medlemmar av EU. Nya handelsavtal ska upprättas men - juridiska aspekter kan förhindra att nya avtal skrivs innan britterna lämnat EU. Detta kommer att ta minst två år. Därmed ökar sannolikheten att de länder som står utanför EU avvaktar hur avtalet mellan Storbritannien och EU kommer att se ut. Hur många år framåt i tiden är vi då?

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet