Vad driver pundet?

Helena Trygg

I den enklaste av världar så borde den svenska kronan handlats betydligt lägre mot det brittiska pundet för länge sedan. Sverige har goda offentliga finanser, en låg statsskuld och den svenska ekonomin har vuxit på bra sedan finanskrisen bröt ut.

Mätt i miljarder svenska kronor är Sveriges BNP nu på en nivå högre än innan 2008. Allt detta i stark motsats till Storbritannien. Den brittiska ekonomin är under press, dels på grund av sitt beroende av sin export till EU men även ett stort budgetunderskott, en hög statsskuld och en inflation över Bank of Englands mål. Trots detta har den svenska kronan vs pundet under perioden 2008 till 2012 i snitt handlats på 11,3 kr. Nu handlas kronan runt 10 kr mot pundet. Vad är det som drivit den senaste försvagningen av pundet och förstärkningen av kronan?

Förväntningar att den brittiska centralbanken ska stimulera penningpolitiken ytterligare har ökat väsentligt sedan den nya centralbankschefen Mark Carney blev utnämnd att leda Bank of England. Mark Carney efterträder nuvarande centralbankschef Mervyn King den 1 juli. Den tunga bördan att främja den brittiska tillväxten ligger hos Bank of England sedan finansminister Osborne uttalat att det redan beslutade åtstramningspaketet ligger kvar. Dessutom har premiärminister Cameron utlovat ett nyval gällande medlemskap i EU om de konservativa vinner valet 2015. Detta har förmodligen försvagat pundet. David Cameron underströk dock att han ser att Storbritanniens medlemskap i EU fortsätter. 

Vår syn är att Riksbanken har gjort sitt när det gäller räntesänkningar medan Bank of England fortfarande håller dörren öppen för mer penningpolitisk stimulans vilket borde resultera i att pundet fortsätter att handlas på nivåer runt 10 kr även framöver.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet