Vår marknadssyn

Helena Trygg

2018 blev ett av de sämsta börsåren sedan den globala finansiella krisen 2008. Turbulensen under mellandagarna har även denna gång sitt ursprung i USA, där många är osäkra kring både den ekonomiska och den politiska riktningen. Vi är även fortsättningsvis försiktigt inställda till aktier och har inte gjort några stora förändringar i allokeringsportföljerna sedan vi minskade den totala aktievikten i december.

Henrik Degrér, portföljförvaltare på allokeringsgruppen, går igenom den senaste tidens händelser och vad som kan påverka finansmarknaderna framöver här

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet