Vår marknadssyn

Helena Trygg

De globala börserna fortsatte upp under februari och steg närmare 5 procent mätt i svenska kronor. Börserna drevs huvudsakligen av förhoppningar om en snar lösning på handelskriget. Den ekonomiska statistiken bekräftar en svagare global tillväxt framöver och vinstförväntningarna är högt ställda. Detta gör att vi behåller en mer försiktig syn på aktier.

Helena Trygg går igenom den senaste tidens händelser och vad som kan påverka finansmarknaderna framöver. Mer om vår marknadsssyn.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet