Varför vi tror SEK ska försvagas mot USD

Helena Trygg

Kvantitativa lättnader från den europeiska centralbanken, ECB och penningpolitisk åtstramning från Federal Reserve i USA, i kombination med kraftigt stigande ränteskillnader mellan USA och Tyskland, kommer sannolikt att driva EUR/USD-kursen till paritet inom tjugofyra månader vilket sannolikt kommer att innebära att SEK försvagas mot USD.

Kvantitativa lättnader från den europeiska centralbanken, ECB och penningpolitisk åtstramning från Federal Reserve i USA, i kombination med kraftigt stigande ränteskillnader mellan USA och Tyskland, kommer sannolikt att driva EUR/USD-kursen till paritet inom tjugofyra månader. Vår prognos om en kraftig försvagning av EUR mot USD innebär sannolikt också att SEK kommer att försvagas mot USD.

Den amerikanska arbetsmarknaden har förbättrats snabbare än alla väntade sig och arbetslösheten närmar sig nu sin naturliga nivå. Federal Reserve har medvetet låtit penningpolitiken förbli stimulerande trots en avsevärd förbättring av arbetsmarknaden och Fed har redan meddelat att det pågående obligationsköpsprogrammet (QE3) ska upphöra i oktober i år. Trots att centralbanken har sagt att minskningen av dess stora obligationsinnehav ska ske gradvis tills det har återvänt till normala nivåer är stoppet av vidare köp ett viktigt första steg mot högre marknadsräntor. Vi förväntar oss en första höjning av styrräntan i december eller januari, följt av en stadig ström av ytterligare höjningar.

I Sverige är tillväxt- och inflationsutsikterna betydligt starkare än i euroområdet. De påminner mer om USA. Därför räknar vi med att Riksbanken, precis som Federal Reserve, kommer att höja styrräntan framöver, medan ECB kommer att hålla styrräntan oförändrad. Både Fed och ECB måste dock leverera för att denna växelkursprognos ska infrias. Svensk export till euroområdet kommer att påverkas negativt av EUR/SEK-kursen, men detta uppvägs sannolikt av att en svag EUR stöttar en återhämtning i euroområdet som i sin tur gynnar svensk export. För SEK räknar vi med en förstärkning mot EUR, men en försvagning mot USD. Läs hela vår valutaartikel på sida 6 i vår prognos nedan.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet