Effekter av valet i USA

Jimmy Boumediene, prognosansvarig

Trumps valseger kommer sannolikt att innebära både ett nytt ekonomiskt såväl som politiskt klimat i USA. Vi kan förvänta oss skattesänkningar, ökade offentliga satsningar på infrastruktur finansierade av ökad upplåning, samt handelshinder såsom tullar på produkter från Mexiko och Kina. Sammanfattningsvis förväntar vi oss inga betydande effekter på marknaderna på kort sikt och vår prognos för penningpolitiken är oförändrad. Medan de realekonomiska effekterna för USA:s ekonomi är osäkra förväntar vi oss att detta påverkar global ekonomi negativt.

Så hur påverkas svensk ekonomi? USA är en viktig handelspartner för Sverige. Varuexporten var förra året 91 miljarder kronor, vilket motsvarar 7,7 procent av den totala varuexporten. En kraftig minskning av svensk export till USA skulle därför få betydande effekt på svensk ekonomi.

Då de varor vi exporterar innehåller mycket importerade insatsvaror medför en minskning av exporten också lägre import. Det innebär att BNP inte påverkas lika mycket som den hade gjort om importen inte minskat till följd av en lägre export.

Som ett extremt exempel skulle en halvering av svensk varuexport till USA minska svensk BNP-tillväxt med cirka 0,6 procent under det året (antaget att exporten innehåller cirka 40 procent import). Detta är en betydande effekt men inte ett katastrofscenario.

Sannolikt kommer inte svensk export till USA att halveras. Däremot är det en stor risk för att negativa spridningseffekter som påverkar Europa negativt även ger ytterligare följdeffekter för svensk ekonomi. Efterfrågan från Europa är avgörande för svensk export.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet