Från handlargolvet V10

Handlargolvet

Under veckan har USA varit i fokus. Mycket beror på den stundande sammankomsten av FED:s penningpolitiska kommitté och USA:s höga oljelager. Den inledande delen av veckan handlade nyhetsmässigt mestadels om de ökade geopolitiska spänningarna på Koreahalvön. Detta påverkade inte börserna i någon större utsträckning. Däremot kommer detta troligtvis bidra till ökat stöd för Trumps förslag om att höja försvarsbudgeten. Trump har tidigare sagt att han vill öka försvarsbudgeten med 10 procent.

Guldpriset har i veckan handlats under 1 200 USD och har haft den sämsta veckan på fyra månader. Anledningen är den förväntade räntehöjningen och därav starkare dollarn samt förväntningar om att den amerikanska sysselsättningen är hög. OMXS30 har i veckan handlats i intervallet 1500 till 1595. 

Under måndagskvällen offentliggjorde Folksam att de sålt 25,6 miljoner aktier i Swedbank, priset var 219 kr per aktie. Folksam äger efter försäljningen 7 procent av Swedbanks utestående aktier och ser ägandet som långsiktig men menar att det var rätt läge att reducera ägandet. Swedbank aktie föll 2,2 procent i samband med tisdagens öppning.

Donald Trump har länge påtalat att läkemedelspriserna i USA är för höga. Under tisdagen twittrade den amerikanska presidenten om att öka konkurrensen inom läkemedelsindustrin. Det nordiska sjukvårdsindexet, N HEALTH CARE EUR PI, sjönk ungefär en procent under tisdagen och Astra Zeneca sjönk med 1,3 procent.

Novo Nordisk har tidigare kommunicerat att de vill köpa ett mindre bolag inom biopharma. Under onsdagen publicerade Reuters en nyhet om att Novo Nordisk är intresserade av Global Blood Therapeutics, GBT.  Ett eventuellt köp av GBT bedöms inte påverka varken Novo Nordisk aktie eller resultat nämnvärt. GBT:s aktie steg med 30 procent under onsdagen.

Oljepriset har påverkats kraftigt under slutet av veckan på grund av höga amerikanska lagernivåer. Statistik som offentliggjordes under onsdagen visade på att de amerikanska lagernivåerna för Brentolja är uppe på den högsta nivån någonsin. Ökningen berodde såväl hög import och hög amerikanske produktion. Globalt finns det inga tecken på minskad efterfrågan. I skrivande stund har priset på Brentoljeterminen för maj minskat med 6,4 procent och handlas just nu på 52 USD per fat. Den 25 maj tas nytt beslut om OPEC kommer förlänga sina begränsningar i produktionen.

ECB indikerade under torsdagen att den stimulativa penningpolitiken kommer fortgå under åtminstone det innevarande året. Däremot är det nu lägre sannolikhet att ECB kommer med ytterligare stimulanser i penningpolitiken på kort sikt även om det inte kan uteslutas. ECB höjde även sina estimat för inflationen till 1,7 procent från 1,3 procent för 2017.

Under fredagen offentliggjordes amerikansk sysselsättningsdata. Jobbtillväxten ökade mer än väntat vilket bidrar till att sannolikheten för en räntehöjning nästa vecka ökade. Arbetslösheten i USA ligger på 4,7 procent. Den låga arbetslösheten kan bidra till att lönerna kan komma att höjas som en följd av att företagen vill behålla arbetskraften. Det kan i sin tur driva upp inflationen snabbare än väntat och på så sätt påskynda räntehöjningar.

Under nästa vecka är det val i Nederländerna. FED:s penningpolitiska kommitté har möte och räntebesked väntas 15 mars. Förväntningarna är att räntan höjs med 0,25 procent.

 

Ansvarig: Emil Bengtsson Ranneberg

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet