Från handlargolvet V13

Handlargolvet

I Sverige har indexet för konsumenternas och tillverkarnas förtroendet tappat jämfört med förra månaden. H&M har släppt sin kvartalsrapport för första kvartalet. Bruttomarginalen och rörelseresultatet var starkare än väntat och aktien gick inledningsvis upp några procent för att sedan tappa. Från den högsta noteringen under torsdagen var aktien ner som mest 8,4 procent.

I och med att Trump inte lyckades driva igenom den planerade hälsovårdsreformen har osäkerheten ökat om den amerikanska presidenten kommer lyckas driva igenom andra delar av hans politik. Detta har gjort att Trump nu kan försöka söka stöd hos vissa av de demokratiska kongressledamöterna. Lyckas inte Trump bedriva den utlovade expansiva penningpolitiken förväntas en reaktion bland annat bli ett ökat guldpriset som följd av ökad osäkerhet.

I Kina har tillverkningssektorn expanderat i den snabbaste takten på fem år.  Expansionen i tillverkningssektorn beror på att vinsttillväxten har ökat i den snabbaste takten på sex år.  Även Kinas PMI har ökat och ligger nu på den högsta nivån sedan 2012.  Kinas starka utveckling beror till stor del på ökningen av statens infrastrukturinvesteringar. Även om utvecklingen har varit stark finns orosmoment som till exempel ökad protektionism, ökade lager av stål och att centralbanken kommer bedriva en mer restriktiv penningpolitik. Under vecka 14 kommer Trump och den kinesiska presidenten  Xi Jinping mötas för första gången.

Priset på olja steg med 3,7 procent under veckan. Uppgången beror till stor del på att Kuwaits oljeminister poängterat att OPEC vill förlänga det nu gällande avtalet om minskad produktion.

Under nästa vecka offentliggörs bland annat svensk PMI, amerikansk sysselsätningsstatisk och FED:s protokoll från mötet i mars publiceras. Sysselsättningsstatistiken för USA förväntas försämras något jämfört med februari.  Som tidigare nämnt träffas dem amerikanska och kinesiska presidenten.

 

Ansvarig: Emil Bengtsson Ranneberg

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet