Från handlargolvet V19

Handlargolvet

Som väntat blev det inga starka markandsreaktioner i samband med Macrons vinst i det franska valet. Däremot har valet påverkat volatilitets indexet, VIX, som i veckan varit nere på den lägsta nivån sedan 1993. Indexet har under veckan varit under tio och har på 20 dagar sjunkit 33 procent. Senast VIX var under tio var 2007 och dess förinnan under mitten av 90-talet. Samtidigt är oljeprisets implicita volatilitet uppe på nivåer kring fem månaders högsta. Brent oljepriset har i veckan öka på grund av amerikansk statistik som visat att råoljelagren i USA har minskat mer än analytikernas förväntningar.

Den svenska inflationen var under april var högre än Riksbankens och Handelsbankens förväntningar. KPIF, alltså KPI med fast bostadsränta, var upp 2 procent jämfört med samma period föregående år. Det faktum att påsken var i april i år jämfört med mars förra året påverkade inflationen genom att bland annat flygpriserna stiger i samband med påsken. En av anledningen till att inflationen steg mer än förväntat är att metoden för att mäta inflationen har förändrats. Nästa räntepublikation kommer 13 juni.

På bolagssidan har rapportsäsongen fortsatt. Swedish Match offentliggjorde på måndagen sin rapport för första kvartalet. Rapporten var stark och prognosen från företaget är oförändrad.  ICA:s rapport var i linje med förväntningarna. Försäljningen under  april var stark, även om man justerar för positiva kalendereffekter som påskhelgen. Norska laxföretaget Marine Harvest släppte en stark rapport och offentliggjorde en utdelning på 3 NOK för det första kvartalet. Prognosen för 2017 justerades något med en minskad fångst i Norge men ökad i Scotland och Färöarna. Det både efterfrågan och tillgången på lax förvänts öka. Hjälmföretaget MIPS som börsintroducerades nyligen har släppt sin första rapport. Kvartalet som är ett litet kvartal för MIPS var starkt även om lönsamheten under kvartalet är lågt. Sammanfattningsvis så har rapporterna såhär långt varit starka.  

 



Ansvarig: Emil Bengtsson Ranneberg

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet