Från handlargolvet V21

Handlargolvet

Under veckan har bland annat finansministrarna i euroområdet träffats, mycket av mötet fokuserades på Grekland och eventuellt nya lån till det krisande landet. Moodys har sänkt kreditbetyget för Kina, vilket inte har hänt på 30 år. Volvo har haft kapitalmarknadsdag i Eskilstuna och presenterat en ny strategi. Nokia och Apple har slutit ett avtal kring patentlicensiering vilket fick både Nokia och Ericsson-aktien att rusa. OPEC har förlängt avtalet om produktionsminskning nio månader vilket fick oljepriset att sjunka kraftigt tack vare att marknaden hade förhoppningar om att OPEC skulle göra mer. Vad gäller Donald Trump har han under veckan varit i Mellanöstern och deltar under fredagen i G7 mötet på Sicilien.

Veckan inleddes med att euroområdets finansministrar träffades men inte lyckades uppnå en överenskommelse om utökade lån till Grekland. Nästa möte är 15 juni och det återstår att se om något beslut fattas då.

Moody’s nedgradering av Kinas kreditbetyg beror enligt Moody’s på Kinas höga skuldnivå vilket enligt Moodys utgör en risk för de offentliga finanserna. Den privata skulden i förhållande till BNP har på tio år ökat från ungefär 120 procent till 210 procent. Under samma period har motsvarande siffra för Japan, USA och Euro området legat på ungefär samma nivå vilket är 150 till 160 procent. Nedgraderingen har hittills inte fått någon stor effekt på finansmarknaden eller för Kinas ekonomi och väntas inte heller få det. Däremot väntas nedgraderingen påverka Kinas ambitioner om att öppna upp det finansiella systemet och på så sätt attrahera utländska investerare. Kina hävdar att Moody’s överskattar den finansiella problematiken i landet och underskattar statens möjlighet till reformer. Värt att nämna är att Bank for International Settlements, BIS, i september varnade för att kredittillväxten i Kina ökade risken för en bankkris inom tre år.

Under tisdagen hade Volvo kapitalmarknadsdag i Eskilstuna. Ledningen presenterade en strategi för förbättrad lönsamhet över hela konjunkturcykeln. För att lyckas med detta ska serviceaffären växa och beslut tas närmare kunden genom att låta varje avdelning ta mer ansvar. Volvo hade även en presentation om teknikutveckling.

Nokia och Apple har slutit ett avtal kring patentlicensiering vilket fick Nokia att rusa och Ericsson att följa efter. Nokias avtal med Apple kommer sannolikt leda till ökad försäljning med goda marginaler för Nokia. Nokia var beredda att årligen betala 100 miljoner euro för legala kostnader i tvisten med Apple som föranledde avtalet. Självklart bör avtalet innebära att intäkterna kommer vara betydligt högre än de 100 miljoner euro man räknat med i legala kostnader samtidigt som Nokia undviker just de legala kostnaderna. Nokia själva ville inte kommentera hur nya avtalet ser ut jämfört med det tidigare avtalet.

OPEC kom under torsdagen överens om att produktionsneddragningen ska förlängas med nio månader. I stora drag är avtalet en förlängning av det tidigare avtalet från november vilket var som förväntat  men inte vad marknaden hoppats på. I samband med offentliggörandet av avtalet sjönk priset på olja med ungefär 5 procent, eftersom OPEC själva pratat upp oljepriset och marknaden hade förhoppningar om att OPEC skulle göra mer. OPEC:s förväntan är att man ska nå det femåriga snitten på de globala lagernivåerna under slutet av 2017.

Under måndag nästa vecka är de amerikanska börserna stängda på grund av Memorial Day även Londonbörsen är stängd. Under tisdagen är Shanghaibörsen och Hong Kong-börsen stängd.

 

 

 

Ansvarig: Emil Bengtsson Ranneberg

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet