Från handlargolvet V24

Handlargolvet

Det är ett nervöst läge just nu inför nästa veckas Brexitomröstning, som innebär ett  eventuellt utträde ur EU för Storbritannien. Marknaden håller på att förbereda sig för värsta tänkbara scenario, då det finns stort utrymme för negativa konsekvenser om Storbritannien väljer att lämna. Trots att det under veckan har kommit statistik som marknaden normalt sett skulle ha reagerat positivt på, exempelvis tisdagens industriproduktionssiffror i EMU, har börserna ändå gått ner vilket indikerar på att marknaden just nu styrs av Brexit.

Fed har lämnat signaler om att den amerikanska ekonomin inte orkar med räntehöjningar i den takt som tidigare planerats, samtidigt har den amerikanska centralbanken sänkt förväntningarna på en räntehöjdning längre fram i tiden, vilket indikerar på att de ser en lägre tillväxt. Oljan har under den senaste tiden försvagats, samtidigt som dollarn har förstärkts.  Stockholmsbörsens OMXS30-index har under veckan handlats i intervallet 1270 - 1305 och är i skrivande stund ned ca 1 procent sedan förra veckan.

Stockholmsbörsen inledde veckan med nedgångar och fortsatte därmed fredagens negativa utveckling. Det var Brexitoro som bidrog till det dystra börsklimatet. 
Även på tisdagen föll Europabörserna, trots en positiv makrosiffra där industriproduktionen i EMU steg med 2 procent i april jämfört med samma månad förra året. 

En tro att Fed kommer att lämna stryrräntan oförändrad medförde en större riskaptit på onsdagen, och Stockholmsbörsen stängde på plus efter fem dagar av nedgångar. 

Den amerikanska centralbanken valde att lämna styrräntan oförändrad samtidigt som de sänkte förväntningarna för räntehöjningar de kommande två åren, vilket fick Stockholmsbörsen att sjunka på torsdagen.  

Fredagen har inletts med uppgångar på Stockholmsbörsen, då det råder en något minskad Brexit-oro vilket innebär mer riskaptit på marknaden. 

På bolagsfronten drabbades SAS hårt av pilotstrejken. Guldbolaget Lundin Gold steg på grund av att den rådande konjunkturoron har medfört att guldpriset stigit. H&M meddelade att deras försäljning steg 9 procent i maj jämfört med samma månad förra året, vilket var något under förväntningarna. Det kom nya uppgifter om att justitiedepartementet i USA granskar Ericsson för misstäkt korruption, främst gällande den verksamheten bolaget bedriver i Kina. 

 

Ansvarig: Lovisa Jangenstål

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet