Från handlargolvet V7

Handlargolvet

Under veckan har svenska makrosiffor varit i fokus, även om det inte bjudits på några överraskningar. De tre största amerikanska indexen har under veckan fortsatt handlas på “all time high”. OMXS30 har handlats på den högsta nivån sedan tredje kvartalet 2015. Järnmalmsterminerna i Kina har under veckan handlats på 3-års högsta. Anledningen till prisökningen är minskad produktion i Kina som en följd av ett försök att minska luftföroreningarna. Även stålpriset förväntas öka till följd av det minskade utbudet. Amerikanska oljelagren har även denna vecka ökat kraftigt. Brentoljeterminerna för april har i veckan handlats mellan 55,2 USD och 56,7 USD.

Under måndagen låg focus på ICA efter Svenska Dagbladets artikel om att Industrivärlden ville sälja sina aktier i ICA. Detta bedöms som osannolikt att Industrivärlden skulle sälja sina aktier innan Industrivärldens konvertibellån med ICA som underliggande löpt ut i maj 2019.

Riksbanken meddelade under onsdagen sitt räntebesked för februari och lämnade reporäntan och reporäntebanan oförändrad. Obligationsprogrammen kommer pågår under första halvåret 2017 och möjligheten att intervenera på valutamarknaden förlängdes. Riksbanken ser en fortsatt global återhämtning, men anser att det finns en stor politisk osäkerhet i omvärlden. Den svenska centralbanken anser att det är större sannolikhet att reporäntan sänks än höjs den närmaste tiden. Enligt Riksbankens prognos kommer reporäntan höjas under inledningen av 2018. Handelsbankens prognos är att en första räntehöjning kommer i april 2018 och att obligationsprogrammet inte kommer fortsätta efter juni 2017.

På företagsagendan visade H&M upp svaga försäljningssiffror under onsdagen. SSAB rapporterade och hade starkare försäljning än väntat men även högre kostnader. Utsikterna inför fjärde kvartalet anses starka med förväntningar på högre stålpriser och god efterfrågan.

SOBI:s rapport under torsdagen visade även den en stark försäljning under fjärde kvartalet men kostnaderna var högre än förväntat.  Detta bidrog till att EBIT var ungefär 30 procent sämre än konsensus. Förväntningarna på 2017 från SOBI:s ledning var konservativa. Men det är värt att notera att SOBI:s ledning historiskt har haft låga förväntningar i början av året.

Inflationssiffrorna som presenterades under fredag förmiddagen visade att konsumentprisindex, KPI, låg på 1,4 procent under januari. Det innebär att KPI minskat med 0,3 procentenheter från december. Inflationen var i linje med förväntningarna.

Börserna i USA är stängda på måndagen på grund av President´s Day. Euroområdet kommer under veckan med statistik om bland annat konsumentförtroende och konsumentprisindex.  Även nästa vecka fortsätter rapportsäsongen men i minskad omfattning.

 

Ansvarig: Emil Bengtsson Ranneberg

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet