Från handlargolvet V8

Handlargolvet

I Sverige börjar rapportsäsongen lida mot sitt slut. Överlag har det varit starka rapporter vilket har bidragit till att förväntningarna har skruvats upp. Medelbolaget har fått sina vinstprognoser höjda med en procent. Majoriteten av bolagen har haft en positiv utveckling på rapportdagen. Om man kollar på de kommande utdelningarna har Uniflex, Tele2 och Novotek högst direktavkastning baserat på stängningskursen den 23 februari. Storbankerna ligger högt upp på listan med hög direktavkastning. OMXS30 har i veckan handlats i intervallet 1565-1590 med och det bredare indexet OMXSPI var kortvarigt uppe på ”all time high”. P/E-talen för OMXS30 och OMXSPI är 17,3 respektive 15,8. Ericsson som har setts som en av de starkaste uppköpskandidaterna under 2017 har i veckan stigit med 9,25 procent på grund av uppköpsrykten av Cisco.

Det globala politiska läget har en längre tid stått i fokus på marknaden. Valen i Europa är något som kommer komma mer och mer i fokus desto närmare valen vi kommer. I Nederländerna leder Frihetspartiet, PVV, opinionsundersökningarna och förväntas bli största parti men väntas inte ha möjlighet att regera även om de väntas påverka politiken. Valet i Nederländerna hålls den 15 mars. Efter det amerikanska valet har marknaden varit positiv om den ekonomiska utvecklingen den närmaste tiden. Optimismen är en följd av förväntade avregleringar, investeringar och sänkta skatter i USA. Men det finns självklart en risk för att optimismen vänds till pessimism. Med det nuvarande politiska läget är det viktigt att skilja på politiska utspel, sina egna politiska värderingar och faktisk ekonomisk data när man drar slutsatser om den framtida marknadsutvecklingen.

I USA var börserna stängda under måndagen på grund av President’s Day. Måndagen var generellt sett lugn på marknaden.

Under tisdagen presenterades preliminära inköpsindex för euroområdet. Inköpsindexet som kombinerar tillverkning och tjänster steg till 56 vilket är den högsta nivån på 70 månader. I USA sjönk motsvarande siffra till 54,3 vilket var lägre  än förväntat.


På den svenska marknaden handlades OMXSPI på högsta nivån någonsin under onsdagen. Rekordnoteringen är nu 564,93.  Den amerikanska centralbankens penningpolitiska kommitté, FOMC, släppte på onsdagen sitt protokoll för januarimötet. Det framkom att de tror nästa räntehöjning kan komma snart och att räntan kan komma att höjas gradvis. Priset på guld steg efter att protokollet släppts.

På torsdagen släpptes statistik som visade att de amerikanska huspriserna steg med 6,3 procent jämfört med december förra året. Den Europeiska Centralbanken, ECB, meddelade under torsdagen att takten på den europeiska återhämtningen ökar men att inflationen är svag. Detta kan tolkas som att den stimulativa penningpolitiken kommer att fortsätta.

Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning Konjunkturbarometern kom under fredagen och visade att optimismen generellt sett är mycket stark. Indikatorerna för alla företagssektorer förutom detaljhandeln ligger över eller mycket över normala nivåer, detaljhandeln visade normala nivåer.  Under fredagen backade Stockholmsbörsen med över en procent som en reaktion på den senaste tidens uppgång.


Nästa vecka kommer bland annat SCB med statistik om den svenska hushållsutlåningen och om den svenska bytesbalansen. Preliminära siffror om euroområdets KPI för februari släpps under tisdagen. Riksbanken publicerar protokollet från mötet den 14 februari.  På företagssidan återstår det att se om Ericssons uppköpsrykten fortsätter. Ericsson håller presskonferens på måndag morgon i samband med Mobile World Congress . Rapporterna försätter komma nästa vecka med bland annat Zalando.


Ansvarig: Emil Bengtsson Ranneberg 

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet