Från handlargolvet V9

Handlargolvet

Under veckan har OMXS30 handlats i intervallet 1560 till 1595. Ett fåtal bolag har kommit med sina rapporter även om antalet blir färre och färre. På den amerikanska marknaden börsintroducerades Snapchat. Aktien gick i princip direkt upp från 17 USD till mellan 24 och 25 USD på öppningsdagen. Det globala inköpsindexet är nu uppe på den högsta nivån på 69 månader.

Under måndagen presenterade SCB statistik för de svenska hushållens skuldsättning. De svenska hushållens lån hade under januari en tillväxttakt på 7,2 procent. Det innebär att lånetillväxten var oförändrad sedan december.

Svenska BNP ökade med 1 procent fjärde kvartalet 2016 jämfört med tredje kvartalet samma år och 2,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015. Den privata konsumtionen var lägre fjärde kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015. Den minskade konsumtionen beror på ökat sparande.

Under onsdagen höll Donald Trump sitt första tal i representanthuset. Trump upprepade i stora drag samma budskap som tidigare men gav inga nya detaljer på hur det skulle finansieras eller tillvägagångssättet. Marknaden reagerade inte nämnvärt på talet. Däremot bidrog uttalanden från FED som tyder på räntehöjningar till att dollarn stärktes och till att den amerikanska statsobligationen steg.

 

På företagssidan släppte Zalando sin rapport för fjärde kvartalet. Zalando hade tidigare släppt preliminära siffor och det var inga större överraskningar som framkom av rapporten. Zalando förväntas ha en vinsttillväxt på 20 till 25 procent.  Elekta kom under onsdagen med en rapport som visade att rörelseresultatet var 38 procent lägre än marknadens förväntningar. Däremot var orderingången starkare än väntat.

Under fredagen kom även statistik som visade på att orderingången på klass 8 lastbilar i Nordamerika har ökade med 29 procent på årsbasis, vilket var men än förväntat.  Den ökade orderingången för lastbilar får ses som positivt för bland annat Volvo, även om två månader är lite för att kunna dra några långtgående slutsatser. Yellen signalerade under ett tal på fredagen att den expansiva penningpolitiken börjar gå mot sitt slut och att man kan förvänta sig att räntorna återgår till det som traditionellt varit normala nivåer. Det är rimligt att tro på en räntehöjning med 0,25 procentenheter under mars månad.

Under nästa vecka kommer fokus allt mer flyttas till de viktiga europeiska valen. I Nederländerna väntas invandringsfientliga och EU-kritiska PVV bli största parti men inte få något direkt inflytande. Däremot är det oklart hur regeringskonstellationen kommer se ut, mycket på grund av Nederländernas komplexa partipolitik.  Bland företagen kommer SAS med trafiksiffror och ICA publicerar sin månadsförsäljning i Sverige, båda för februari månad.

 

Ansvarig: Emil Bengtsson Ranneberg

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet